E6-stafetten 2021


Bannerstafetten har vært en suksess, og 23. august blir det riksdekkende banneraksjon langs E6 og kryssende europaveger. Her fra gangbrua over fylkesveg 150 ved Lillo/ Storo 25. juni 2021. Samme dag var det seks banneraksjoner i Oslo/ Viken. Foto: Thomas Krogh.


Alle dedikerte forkjempere for natur og mot vindkraftlobbyen inviteres til stormønstring – fra Svinesund i sør og til Kirkenes i nord! Stafetten langs E6 og kryssende europaveger mandag 23. august skal bidra til fokus på temaet og inspirere til tilsvarende aksjoner langs andre veger.

Den nasjonale bannerstafetten som ble startet 15. juni utenfor Eidsvollbygningen av Motvind Innlandet og Motvind Oslo og Viken, har vært en suksess. Den sprer seg stadig til nye steder, og sjansene for å passere ei bru med banner og blide «aksjonister» med flagg øker for hver dag. Responsen fra bilister og gående eller syklende forbipasserende har vært formidabel positiv, og de som har vært med, opplever bannerstafetten som givende og svært hyggelig.
Det dukker stadig opp banner på låver og garasjer langs hovedvegene.

Bannerstafetten blir markert under Motvind Norge sin mønstring på Eidsvolls plass foran Stortinget lørdag 4. september og fortsetter fram til valgdagen mandag 13. september.

Vi håper DU og mange blir med på stafetten mandag 23. august!

Les mer om arrangementet E6-stafetten 2021