Bjerkreim klyngen, Norsk Vind

Ekte verdier

Av styreleder Eivind Salen Ekte verdier Det er vårjevndøgn. Dagen […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

22. mars 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Ekte verdier

Det er vårjevndøgn. Dagen i året da dagen og natten er like lange. Det er vippepunktet. Fremover blir det lysere.

I overført betydning må vi selv sørge for at de lysere tider kommer. Forhåpentligvis er vi ved vippepunktet her også. Det trengs bare litt mer Motvind, så stopper vi vindkraften.

Den er ikke bare vindturbinene og anleggsveiene og oppstillingsplassene og fyllingene og skjæringene som ødelegger fjellene våre. Det er hele det vanvittige systemet som ligger bak, der vanlige folk og naturen selv mister rettighetene sine, mens de rikeste av de rike selv kan diktere hvilke rettigheter de vil ha, og så får de dem.

Listen er lang og vond. Statlig arealplan. Ekspropriasjon. Gratis eiendom. Alt på andres bekostning, også økonomisk. Og så helseplagene, da, folk må leve i støyplager som beviselig er livsforringende, og i tillegg får de skyggekast, tap av nærnaturen, og kanskje den verste av alle: en stat som ikke bryr seg en dritt om at de finnes og lever.

For at de rikeste av de rike skal tjene enda mer penger, sette enda noen nuller bak tallene, så blir normale mennesker skattlagt gjennom grønne sertifikat og andre åpne og skjulte subsidieordninger. De superrike får i praksis skatteamnesti, siden de selv kan diktere vilkårene de skal ha for konsesjonen til utbyggingen, og selv kan arrangere selskapsstrukturen sånn at alle inntekter blir trygt ekspedert til skatteparadis, og kun kommer dem selv til gode.

Fordelene er større enn ulempene, sier den norske stat. Det er en håndfull byråkrater på NVE (Norges Vassdrag og Energidirektorat) sitt kontor, og en annen håndfull hos OED (Olje og Energidepartementet). Seksjonssjef for vindkraft hos NVE var ridder av vindkrigarkorset med sverd og diamant, gjennom statsrådene Ola Borten Moe, Tord Lien, Terje Søviknes, Kjell Freiberg, Sylvi Listhaug og Tina Bru, uten at noen av dem løftet en finger og gjorde noe. 

De var til for vindkraften, for deres business, ikke for folk flest, og for ekte verdier.

Landskapet jeg står i ligger i Bjerkreim og Hå kommune i Rogaland. Det er Jærheiene, gitt til selskapet Norsk Vind, hvor hovedeieren nettopp nå kjøpte det dyreste huset i Sola kommune (en av de rikeste i Norge), for inntektene Energimyndighetene har gitt ham på alle oss andres bekostning. Vi mister det som betyr aller mest for oss, våre viktigste verdier. De får penger.

Det er vårjevndøgn. Måtte tiden fremover bli lysere. Tiden bakover har vært mørk. Heldigvis er det varslet Motvind. Med økt styrke.

Nye innlegg