Melkøya, LNG, Elektrifisering, LNG-skip, LNG-anlegg, Hammerfest, Finnmark, Nord
Melkøya 11b red BS

Bilde av Melkøya med LNG-anlegget. Et LNG-skip seiler bort. (Foto: Ragnhild Sandøy)

Elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil kreve hele Finnmarks kraftproduksjon

En fullelektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil legge beslag på […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

9. november 2022

Del:

En fullelektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil legge beslag på 3,5 TWh årlig kraftproduksjon. Dette må ses i sammenheng med Finnmarks samlede elproduksjon som i 2019 var på 3,75 TWh. Foto: Ragnhild Sandøy


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Høringsfristen for elektrifiseringen av Hammerfest LNG-anlegget på Melkøya og Wistingfeltet utenfor var 7. november. Motvind Norge har levert høringssvar med primærkrav om utsatt frist. Vi trenger bedre oversikt over konsekvensene for regionen.

En fullelektrifisering av LNG-anlegget vil legge beslag på 3,5 TWh årlig kraftproduksjon. Dette må ses i sammenheng med Finnmarks samlede elproduksjon som i 2019 var på 3,75 TWh (kilde: SSB). Elektrifiseringen av dette anlegget alene vil med andre ord ta hele Finnmarks kraftproduksjon. Videre vil LNG-anlegget ved fullelektrifisering trekke kontinuerlig 410 MW. Dette er mer enn hele Finnmark har i last en vanlig tirsdag i 2020 (kilde: iFinnmark). Det er ikke synlig i dokumentene hvilke konsekvenser dette vil få, og hvordan resten av Finnmark skal beholde kraftforsyningen sin når LNG-anlegget på Melkøya kommer inn og tar det som blir produsert nå.

Elektrifiseringen av dette anlegget alene vil […] ta hele Finnmarks kraftproduksjon.

Både i årsproduksjon og i øyeblikkseffekt vil anlegget ta mer kraft enn det Finnmark nå har. Det står ingenting i dokumentene hvordan dette er tenkt å erstattes, ingenting om hvordan forsyningsproblemet er tenkt løst. Dette er en alvorlig mangel i høringsdokumentene, og i prosessene som har fulgt denne saken. I stedet for løsninger på hvor krafta og balansekrafta skal komme fra, foreligger en rekke øvrige prosjekt i Finnmark, Nord-Norge og Nord-Sverige som vil kreve ytterligere store mengder kraft.

Motvind Norge stiller også spørsmål ved hvor samfunnsnyttig, bærekraftig og klokt det egentlig er å elektrifisere LNG-produksjonen for å gjøre naturgass flytende. Det er sterkt energikrevende, og vil kreve store mengder utbygging av elektrisk kraft, og svært, svært store arealer om kraftforsyningen skal være vindkraft. Den samlede vindkraftproduksjonen i hele NO4 (Troms, Finnmark og Nordland) var på 2,0 TWh i 2021, så vidt over halvparten av det som trengs i årsproduksjon for elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya. Når denne elektrifiseringen blir gjort for å lette transporten i energikrevende skip til Europa, der gassen går over i gassform igjen, og blant annet blir brukt til å produsere elektrisitet, da går det ikke an å argumentere for at dette gjøres for å begrense global oppvarming ved å redusere globale utslipp. Prosessen medfører at gassen blir brukt mye mindre effektivt, og store mengder natur går tapt i tillegg.

Den samlede vindkraftproduksjonen i hele NO4 (Troms, Finnmark og Nordland) var på 2,0 TWh i 2021, så vidt over halvparten av det som trengs i årsproduksjon for elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya.

Det siste momentet som må med er at Equinor ber om ekspropriasjonsrett og forhåndstiltredelse for prosjektet. Dette er i strid med oreiningslova; loven om ekspropriasjon. Ekspropriasjon er forbeholdt saker som angår forsyningssikkerheten, men en elektrifisering av Melkøya vil ikke styrke, men svekke forsyningssikkerheten. Statlig tvangsovertakelse av individers eiendom er en sterk inngripen i individets rett, og kan kun forsvares når samfunnsnytten ved tiltaket er utvilsom og uforbeholden. Det er ikke tilfelle her.

Equinor ber om ekspropriasjonsrett og forhåndstiltredelse for prosjektet […], i strid med oreiningslova; loven om ekspropriasjon.