Elektrifiseringa av Melkøya vil medføre krav om nye store kraftutbygginger, som vil gå på bekostning av andre næringer, blant annet samisk reindrift. Kartdesign: Bård S. Solem

Elektrifisering av Melkøya – rasering og kolonialisme

Elektrifiseringa av Melkøya blir et strømsluk som vil gå på […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

10. august 2023

Del:

Elektrifiseringa av Melkøya blir et strømsluk som vil gå på bekostning av næringslivet i Finnmark, Troms og Nordland. Presset om å ofre mer natur til kraftverk vil utvilsomt komme i konflikt med den samiske reindrifta.

Tekst: Ragnhild Sandøy, leder for Motvind Nord Vuostebiegga Davvin, fra Vestfjorden til Varanger


Regjeringa vil bruke opp vannkrafta i nord for å produsere gasskraft, og slik rydde rom for å bygge mer vindkraft. De tenker faktisk at ustabil sol- og vindkraft i mørketida med vindstille og storm i temperaturer under tretti minusgrader, og mer rasering av natur på land og hav, er en god idé. Skal vi le eller gråte?

Vi vet at Arbeiderpartiet (Ap) har bestemt seg for lengst, og at de andre styringspartiene er med på leken med å elektrifisere Melkøya og petroleumsindustrien og si ja til gigantisk sløsing med kraft for øvrig. Men, Ap er i regjering med Senterpartiet (Sp), og Sps landsmøte vedtok å ikke gå for elektrifisering av Melkøya. Signalene fra velgerne og oss her nord har vært mildt sagt tydelige. Derfor har nok mange håpa på at Ap nå skulle besinne seg. For lojale Sp-folk er dagens nyhet et sjokk, nå ryktes det at sentrale Sp-ere i landsdelen mener Sp må gå ut av regjering! Så, hva nå?

 

Natur, beiteland og fiskefelt skal gis til nye aktører og bygges ned, og fisk, kraft og mineraler skal robbes og gis bort til Tyskland og andre land i Europa.

Energien som brukes i prosessen på Melkøya er basert på egen gass. Det lå også i konsesjonen. Men regjeringa vil at energibehovet på Melkøya skal baseres på kraft fra nettet. Dette vil trulig tømme kraftmagasinene og suge Troms, Finnmark og også Nordland tørt. Dette skal de bøte på med mer «fornybar kraft», les: ustabil vind og sol. Ap og bransjen planlegger også å la bygge ei ny eksportlinje, ei linje på 420 kilovolt (kV) nr. 2. Prosjektet har ikke vært på høring, men det fortelles at planlegginga av denne tvillinglinja allerede er godt i gang.

Styringspartienes store omstillingsprosjekt handler om å gjøre oss i nord til en koloni. Natur, beiteland og fiskefelt skal gis til nye aktører og bygges ned, og fisk, kraft og mineraler skal robbes og gis bort til Tyskland og andre land i Europa. Vårt eget behov for stabil, sikker og rimelig strøm ser ikke ut til å ha noen som helst betydning for verken regjeringen eller Stortinget!

 

Dette er reinhekla vandalisme og kolonialisme.

Denne elektrifiseringa vil gi «smalhans» for matprodusentene og resten av næringslivet i nord. Det blir store og unødige konflikter med reindrifta og andre rettighetshavere. Elektrifiseringa av Melkøya med 420 kV-linjer gjennom reinbeiter og natur, vil medføre krav om nye store kraftutbygginger i sårbar natur, i beiteland, trekkruter, yngle- og oppvekstområder, både til havs og på land.

Hvorfor skjer dette? Hvorfor tar ikke de politiske myndighetene hensyn til folket, lokalt næringsliv, fuglene, fisken og naturen? Hvorfor tar ikke Ap og styringspartiene Høyesterett og rettighetene til fiske og reindrift på alvor? Dette er reinhekla vandalisme og kolonialisme. Dette blir kostbart. For AP. For demokratiet. For tilliten. For oss alle. Det er ikke rart at folk er rasende!

Hvordan kan velgerne stole på partiene som stiller til valg; på Sp, Ap, Høyre og andre styringsparti? Disse utspillene fra Ap er i alle fall gavepakke for Rødt og de nye småpartiene som er tydelige i energipolitikken. Valget til kommunestyre og fylkesting blir ekstra spennende!


Teksten ble først publisert av iFinnmark.