Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er ideologen bak regjeringens klimapolitikk og pådriveren bak dagens energipolitikk, en politikk som høster skarp kritikk fra flere hold. Grafisk design: Motvind Norge

En miljøminister på kant med miljøbevegelsen

Regjeringen fører en energipolitikk som truer både natur og næringsliv, […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. august 2023

Del:

Regjeringen fører en energipolitikk som truer både natur og næringsliv, på tvers av folkeviljen.

Tekst: John Fiskvik, leder av Motvind Norge, og Sverre Sivertsen, energifaglig rådgiver i Motvind Norge


I et intervju med Klassekampen 19. august, fyrer Espen Barth Eide av en kraftsalve mot naturvernere og vindkraftmotstandere. Klima- og miljøministeren er ikke snauere enn at han beskylder oss for å stå i veien for en videre utvikling av Norge nord for Dovre

Realiteten er at det er regjeringen og Barth Eide som vil tappe Finnmark for strøm for å elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Det vil legge beslag på all tilgjengelig strøm i Finnmark uten at det gir noen klimagevinst.

Elektrifiseringen med strøm fra land krever dobbelt så mye effekt som hele Finnmarks vannkraftproduksjon. Så skal resten av Finnmark elektrifiseres med ustabil vindkraft som varierer svært mye og som tidvis ikke produserer i det hele tatt. Denne ustabile kraften skal så dekke befolkningens strømbehov og samtidig bidra til nærings- og industriutvikling i landsdelen. En snodig tanke.

Finnmark har i dag et betydelig underskudd på effekt- som er motoren i kraftsystemet. Å introdusere uregulerbar kraft i de mengdene regjeringen ser for seg, vil mer enn doble effektunderskuddet og dermed true forsyningssikkerheten i landsdelen. Vi risikerer at gassturbinene på Melkøya må fortsette å gå etter 2030 for å dekke effektunderskuddet når det ikke blåser. Regjeringens plan innebærer en ytterligere rasering av et Europas siste villmarksområder og vil skape store konflikter med reindriftsnæringen.

 

Regjeringens plan innebærer en ytterligere rasering av et Europas siste villmarksområder og vil skape store konflikter med reindriftsnæringen.

Barth Eide er ideologen bak regjeringens klimapolitikk og pådriveren bak dagens energipolitikk, som har satt sinnene i kok over hele landet. Hans oppgave er også ivareta naturen vår. Etter å ha signert naturavtalen i Montreal uttalte han i poetiske vendinger at «dette er en julegave til jordas barn». Det første han gjorde etterpå var å godkjenne motorveien gjennom det vernede elvedeltaet ved Lillehammer. I stedet for å vise engasjement for den naturen han er satt til å passe på, gyver han løs på det folkelige engasjementet som nettopp arbeider for å realisere målene i naturavtalen.

Så beskyldes vi for å snike oss unna spørsmålet om hvordan vi skal sikre Norge kraft til framtidig energiomstilling. Fagspesialister i og utenfor Motvind Norge gjorde for to år siden en utredning som viser at vi kan få mer enn nok strøm uten mer vindkraft hvis energipolitikken innrettes annerledes.

Norge går mot effektunderskudd. Heller enn å satse på ustabil vindkraft, burde vi legge om strømbruken slik at oppvarming som står for mesteparten av strømbruken i Norge, kommer fra bergvarme, sjø og luft i stedet for fra verdifull strøm. Store mengder effekt kan dermed frigjøres til andre viktige formål.

 

Heller enn å satse på ustabil vindkraft, burde vi legge om strømbruken slik at oppvarming som står for mesteparten av strømbruken i Norge, kommer fra bergvarme, sjø og luft i stedet for fra verdifull strøm.

27 organisasjoner krevde i fjor en langt større innsats for enøk i bygg. Men regjeringen vendte tommelen ned. I tillegg har regjeringen, gjennom økt beskatning på vannkraften, satt større oppgradering av våre eldre vannkraftverk på vent. En storstilt oppgradering vil kunne gi like mye kraft som hele vindkraftutbyggingen til nå – med marginale naturinngrep. Regjeringen fører ikke en energipolitikk til beste for vanlige folk og naturen. Når skal regjeringen forstå at den er på kant med folket?


Teksten ble først publisert i Klassekampen.