crypto-blog-featured-image1

En spesiell uke

Vi gjorde mye denne uken. Men det druknet i det […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

15. mars 2020

Del:

Vi gjorde mye denne uken. Men det druknet i det overveldende korona-viruset som får det moderne samfunn til å knele.

Vi rakk akkurat å levere stevning til Olje og Energidepartementet for Vardafjellet Vindkraft onsdag, før Oslo-by og hele landet stengte. Mediedekningen og oppmerksomheten rundt vår sak og vår organisasjon kunne vi glemme.

Mandag var det markering i Oslo mot North Connect, kabelen som skal gå fra Norge til Skottland, og er nøye forbundet med vår sak, siden eksport av strøm driver strømprisene opp og gjør naturødeleggende vindkraft lønnsom. For Vindkraftselskapene, ikke for samfunnet. Vi har godt håp om at denne kabelen blir stoppet, det er omsider blitt flertall på Stortinget mot den. Så får vi se.

Tirsdag var vi i møte med NVE, i anledning sakene Tysvær og Faurefjell, det var Motvind Sørvest som hadde fått dette møtet i stand. De er aktuelle, siden staten begge steder truer med statlig arealplan.

Og så var det onsdag, hvor det var planlagt stort vindkraftseminar med OED fra kl 1000-1400, og vi hadde tenkt å ta litt regien, med innlevering av stevning og avvisning av hele systemet. Det er et viktig poeng for oss i Motvind. Vi tror ikke på at noen endringer i konsesjonssystemet vil føre til noe, så lenge det er de samme folkene med de samme interessene som forvalter det. Endringene de vil gjennomføre er bare kosmetiske endringer, som gjør at de vil få fortsette utbyggingene i samme spor, som det som nå river landet vårt fra hverandre.

Slik gikk det altså ikke. Møtet ble avlyst. Og fra torsdag av har situasjonen med korona-viruset blitt så alvorlig at det ikke tar seg ut å bråke så mye med andre saker.  

Vi vil følge opp de vindkraftsakene som brenner, og fortsette å gjøre jobben. Det ligger i kortene at det vil komme flere stevninger etter Vardafjell, hvis ikke staten bråsnur og starter med å følge sine egne lover og regler, og retningslinjer.

Så vil vi følge litt med på alle karantener og innreiseforbud og den slags type ting, om ikke det vil få konsekvenser for vindkraftutbyggingen også? Og hva da om anleggene ikke blir ferdige innen fristen? Her er det ting å tenke på, og å arbeide med.

Til sist er det planlagt Landsmøte i Sandnes 25. April i år. Tiden vil vise om det lar seg gjennomføre på vanlig måte. Men det står i vedtektene at innkallingen skal sendes ut seks uker før. Det var i går, så innkallingen er sendt, og interesserte kan melde seg på.

Dette gjelder betalende medlemmer. De som ikke er det ennå, kan enkelt bli det, med å trykke på knappen «Bli medlem» på nettsiden, og betale 200 kroner i årsavgift. Det trengs.

Og så gjelder det mest av alt å ta vare på hverandre. Akkurat nå.

Nye innlegg