Fjeseth, 30.08.22

«Energitragedien truer rettsstaten»

«Selvsagt er det i strid med loven når vi gjør […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

29. august 2022

Del:

«Selvsagt er det i strid med loven når vi gjør det umulig for urfolk å utøve sin kultur, for at vi skal kunne produsere en vare vi har overskudd av», konstaterer Eivind Mauland. Grafisk design: Siri Fjeseth

I greske tragedier går det gjerne galt når hovedpersonen, overmannet av hybris, forsøker å heve seg over gudegitte begrensninger. Eivind Mauland trekker paralleller til den norske kraftpolitikken.


Tekst: Eivind Mauland, rådgiver i Motvind Norge


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Eivind Mauland refererer blant annet til partilederdebatten i Arendal.

Regjeringen bryter loven, trosser Høyesterett og handler i panikk. Stortinget vrir seg i avmakt. Antikkens mestre var forutseende. Hybris– overmotet var det som ble stående i ensomhet etter siste akt. Det er hybris som vil bli stående når teppet faller etter siste akt av energiskandalen.

Energitragedien skyldes ikke tilfeldighetenes frie spill med Putin som regissør, selv om enkelte vil ha oss til å tro det. Systemet har ikke tjent oss vel, Jonas Gahr Støre! Tvert om er systemet rigget for tidenes ran av vårt folk. Regjeringen og Stortinget er rundlurt. I overmotets griskhet og avmakt, tappet de arvesølvet vårt – vannkrafta – ut i et bunnløst europeisk sluk. Stoppekrana er overlatt til fremmede makter, og regningen er overlatt til det norske folk.

Vi gjør det av godhet til dem som brakte oss vaksinen, forsøker Erna. Du godeste. Stram deg opp og sørg for å gi vårt urfolk sitt land tilbake. Høyesterett har dømt. Staten sitter med tyvegodset. Deretter kan du stanse tidenes selvbedrag og naturoffer for å pumpe opp klimaødeleggende fossilt karbon i Nordsjøen. Joda, gassen trenger Europa og vil Høyre vise litt godhet så er det bare å slå av litt på prisen til våre europeiske venner. Er det sitt eget folks rettsikkerhet og vårt arvesølv Høyre vil tjene pengene på, så fortjener partiet en plass på historiens skraphaug.

Vi gjør det av godhet til dem som brakte oss vaksinen, forsøker Erna. Du godeste. Stram deg opp og sørg for å gi vårt urfolk sitt land tilbake.

«Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes», heter det i Frostatingsloven. I dagens lovdrakt er Stortinget og regjeringens oppgave å forvalte arven til det beste for land og folk, på vegne av oss arvingene. Det beste for land og folk er ikke at halve landet betaler 800 øre/kwt mens den andre halvparten betaler 10 øre/kwt for en vare det koster 12 øre/kwt å produsere. Statsministeren serverer usannheter når han sier systemet har tjent oss vel. Det er som keiseren uten klær. Pressens hoffmestre tør ikke å fortelle at keiseren er naken. Det må et barn til for å fortelle sannhet som vi alle nå ser.

Det snakkes om Putin, solidaritet, om tørrår og gasspriser. Det snakkes om å produsere mer energi raskere for å helle den ut ende raskere, både til utland og innland. Det snakkes om at vi vil få kraft tilbake fra dem vi har skjenket den til. Det snakkes om å gi noe av ransutbytte tilbake til offeret. Det er kun smertelindring. Nå er pekeleken i gang. Agder Energi proklamerer at de sparer på det vannet de ikke har, fordi det for lengst er kjørt gjennom turbinene og byttet i kronasje. Eierne av Agder Energi peker på Staten som tar størstedelen av ransutbytte. Aktørene som rigget systemet eller mer presist- ranet folk og samfunn, løper nå i alle retninger. Agder Energi er en av flere store aktører som rigget systemet. En annen er Glitre Energi.

Aktørene som rigget systemet eller mer presist- ranet folk og samfunn, løper nå i alle retninger.

Det det ikke snakkes om er lovens enkle og klare formål og rammer. Hva var det vår statsminister, regjeringen og Stortinget faktisk var forpliktet til? Var ikke vassdragene vårt felleseie? Var ikke forpliktelsen å forvalte naturkapitalen vår til beste for land og folk? Bærekraft for individ og samfunn, nå og i fremtiden, står det om i loven. Etter at folk og samfunn har lagt stein på stein i 100 år, hadde vi jo virkelig skapt noe vi kunne være stolte av. Det var blitt vårt. Vi var annerledeslandet med overskudd av ren vannkraft. Vår Herre etterfylte de kjempestore energibatteriene vi med møye og smertelige naturtap hadde utviklet. Ingen kunne måle seg med oss i sør, verken når det gjaldt produksjon eller batterikapasitet. Derfor var vi verdensledende innenfor teknologier som skapte verdens mest bærekraftige varer. Vi eide nedskrevne produksjonsanlegg og magasiner med verdens laveste selvkost på fossilfri elektrisk strøm. Vi var en nøkkel i kampen mot klimakrisen, og for bærekraft, gjennom reduksjon av fossil energibruk internasjonalt.

Vi var annerledeslandet med overskudd av ren vannkraft.

Selvsagt er det i strid med loven når noen borgere betaler 10 mens andre betaler 800 øre/kwt. Det er fullstendig irrasjonelt. Selvsagt er det i strid med loven når vi gjør det umulig for urfolk å utøve sin kultur, for at vi skal kunne produsere en vare vi har overskudd av. Selvsagt er det i strid med loven når vi gir ekspropriasjonstillatelse til privateid norsk natur til globale finansforetak som pantsetter arealene for milliarder, utelukkende for å få tilgang til finansielle instrumenter til sine kunder. Energien går til eksport og tilbake må vi søringer, som de største ransofrene, kjøpe tilbake vår rettmessige arv for 800 øre/kwt. Kanskje blir det det dobbelte eller tredobbelte innen vinterkulda er over. Kanskje blir det ikke mer strøm igjen å få kjøpt for penger.  

Selvsagt er det i strid med loven når vi gjør det umulig for urfolk å utøve sin kultur, for at vi skal kunne produsere en vare vi har overskudd av.

Selvsagt er det i strid med loven å selge vår felles arv til en internasjonal børs. Stjele arven fra folk flest og våre egne virksomheter til fordel for dem som ranet oss. Overlate styringen som morgengave. Det er ikke kun dumskap. Det er lovbrudd på lovbrudd, og lovbruddene er rigget. Vår egen statsminister har glemt Moseloven. Du skal ikke tale usant.  Du skal ikke attrå din nabos eiendom. Våre egne energiselskaper har opptrådt som nyttige idioter med blikket stivt festet på avkastning. De har glemt energilovens formål, de har glemt hvem de representerer.  

Våre egne energiselskaper har opptrådt som nyttige idioter med blikket stivt festet på avkastning.

Den største svarteper i spillet var vårt eget statseide foretak Statnett, som fikk i oppdrag å ivareta våre samfunnsinteresser innenfor lovens rammer. De «løste sitt samfunnsoppdrag» gjennom å selge vårt felleseie, både den fysiske og finansielle arven, til børsen som via et par trinn endte utenfor vår kontroll. Nå sitter foretaket igjen med stakkars 11 %. Deretter ble vi ved Stortingets hjelp tvunget til å betale 18 milliarder for å bygge tidenes motorveg for å bli kvitt vårt arvesølv til Europa. Statnett sørget for tidenes utbyttefest til seg selv og staten, på bekostning av land og folk.

Dessverre er vi ikke tilskuere benket rundt et av antikkens greske teater. Nei det er vi, våre liv, vår velstand og vårt samfunn som er råvaren i tragedien. Det hele handler om den eldgamle kampen om ressursene. Er vi fortsatt et folkestyrt demokrati og en rettsstat, må ondet rykkes opp med roten. Det vil koste oss dyrt å ta arven tilbake, men det vil koste oss langt dyrere å gi avkall på arvesølvet, demokratiet og rettsstaten.


En tidligere versjon av kronikken ble først publisert her.