sdr

sdr

Erklæring fra Motvind Norge

Motvind Norge har fått kritikk for å ha invitert et […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

1. september 2021

Del:

Motvind Norge har fått kritikk for å ha invitert et ekstremistisk parti til et av våre arrangement der temaet var vindkraft og lovbrudd, og det ikke ble snakket om annet.

Hva som skjedde, var at samtlige partier som stilte lister til Stortingsvalget ble invitert for å bli konfrontert med lovbruddene, og svare på spørsmål om hva de ville gjøre med dem om de ble valgt inn på Stortinget. Intensjonene våre med å gjøre det slik var de de aller beste, og går inn i en demokratisk tradisjon der lovlige parti også må ha lov til å uttale seg innen ytringsfrihetens rammer, men det er et problem at et av de inviterte partiene har uakseptable holdninger vi ikke vil bli assosiert med.

Vi vil derfor komme med følgende erklæring for å fjerne enhver tvil om vårt ståsted, som vi selv oppfatter som en selvfølge, gitt hvordan vi jobber, og alt vi skriver, mener og står for.

Motvind Norge er en demokratisk organisasjon, som jobber for natur, bærekraft, samhold og rettigheter, og som følgelig tar sterk avstand fra alle former for diskriminering, og ikke vil ha noe med slike holdninger og synspunkter å gjøre. Vår etiske plattform er demokratiet og menneskerettighetene, som vi i Norge er så heldige å ta nesten som en selvfølge, men som likevel må vernes om og kjempes for.

Herunder ligger å ikke la partier og grupperinger som ikke anerkjenner disse selvsagte prinsippene, få lov til å se ut som om disse holdningene og synspunktene er akseptable.

Motvind Norge skal ikke etterlate noen tvil om hvor vi står i disse spørsmålene. Vårt formål er å jobbe mot vindkraft og for bærekraft. Det skal vi gjøre med demokratiets virkemidler og med respekt for alle menneskers fundamentale rettigheter. Det betyr at vi tar avstand fra partier, organisasjoner eller personer som ikke forfekter demokratiets virkemidler og ikke har respekt for alle menneskers fundamentale rettigheter.

For oss er det som står her i denne teksten helt selvsagt. Vi ønsker velkommen til samarbeid alle som synes dette er like selvsagt som oss.

Nye innlegg