Hvis Googles datasenter skal gå for fullt alle årets 8760 timer, genereres et kraftbehov på 7,5 TWh. Foto: Eivind Salen

Et Google-senter på Gromstul vil ta kraft fra oss alle 

Nylig kunngjorde Google starten på byggingen av et nytt datasenter […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

9. februar 2024

Del:

Nylig kunngjorde Google starten på byggingen av et nytt datasenter i Skien, på en tomt i Gromstul. Er det riktig å prioritere kraftbehovet til den amerikanske giganten?

Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


13. oktober 2023 hadde 48 næringslivsaktører i Grenland underskrevet et innlegg i Varden med tittelen «Velkommen til Telemark, Google – fra ALLE oss!» Innlegget er vinklet sånn at tilnærmingen til spørsmålet om det er lurt å gi et eneste datasenter så mye av vår felles kraft, er et spørsmål om positivitet eller negativitet, der de selv «heier på og ønsker velkommen dette datasenteret velkommen», mens «enkeltpersoners negative stemmer» dessverre har preget debatten, i følge dem.

For noe så viktig som hva vi bruker fellesarealene til og vår verdifulle vannkraft, så er det nødvendig gå inn i materien for å undersøke om det er riktig å prioritere et datasenter til det søkkrike amerikanske selskapet Google, en tid hvor vi selv har knapphet på kraft og så sent som i fjor måtte gjennomleve en periode med stram forsyningssikkerhet og fare for strømrasjonering fra 24. mai til 22. november.

Sannheten er at dette datasenteret har meldt inn et effektbehov på 860 MW. Det er dobbelt så mye som Melkøya. Når dette datasenteret går for fullt alle årets 8760 timer, blir det et kraftbehov på 7,5 TWh. Det er 7,5 mrd KWh. Det er mer enn kraftforbruket til samtlige offentlig tjenester i Norge, utenom administrasjon og forsvar, til sammen.

Sannheten er at dette datasenteret har meldt inn et effektbehov på 860 MW. Det er dobbelt så mye som Melkøya.

Dette vil det verdensomspennende amerikanske selskapet Google ha plassert i norsk strømregion NO2, den dyreste strømregionen nord for Østersjøen. Når de skal betale en viss sum per KWh, og skal ha 7,5 mrd av dem, så er det klart at de ønsker dem billigst mulig.

Da kan man kanskje gjette at det store amerikanske dataselskapet kjent for å lagre omfattende mengder personopplysninger og kjent for å unndra seg skatt ved å føre inntekter til skatteparadis, har i sikte en gunstig strømprisavtale 48 næringslivsaktører i Grenland og også alle vi andre kan se langt etter.

Eller tror kanskje 48 næringslivsaktører som utmerket godt vet at lave kostnader er av de fremste konkurransefortrinn, at Google vil være villig til å betale nærmere to millioner kroner for strømmen timen mellom 0800 og 0900 morgenen (tall fra 23. oktober 2023), som vi andre måtte ha gjort om vi skulle betale 2259,27 kr/MWh slik spotprisen nå er.

Det er enorme summer. Og skal den amerikanske giganten få fordeler de fleste av 48 næringslivsaktører neppe vil få, og som er fjernt for oss vanlige folk (for oss slår strømstøtten inn ved 72 øre/KWh, noe søkkrike Google bare ville flirt av), så må de pengene hentes fra en plass. Så blir det gjetteleken da, om det er offentlig eide kraftselskap med nytt mål om å tjene mest mulig penger som skal kutte overskuddet for å hjelpe Google, eller om det er vår alles kjære statskasse som skal bli benyttet til dette spesielle formål.

Googles datasenter vil være både kraftkrevende og arealkrevende. Foto: Eivind Salen


 

Nye innlegg