Uaktuelt: NVE har tatt Davvi ut av listen over aktuell vindkraftprosjekter. Fra området der vindkraftverket er planlagt. Gaissene sett fra øst med Rásttigáisá (1067 moh) som høyeste fjell i venstre halvdel av landskapet. Foto: Morten Kurvander

Et «kraftløft» for å legge ned store deler av Finnmark

Motvind Norge er glade for at blant annet Davvi er […]

Forfatter:

Jørund Nygård

Kategorier:

Publisert:

24. juni 2024

Del:

Motvind Norge er glade for at blant annet Davvi er fjernet fra NVEs liste over aktuelle vindkraftprosjekter. Dette er et viktig skritt i riktig retning, men kampen er langt fra over. NVE har foreløpig valgt å gå videre med hele 11 vindkraftprosjekter, og alle disse vil føre til dramatiske konsekvenser for Finnmarks natur, reindrift og fremtid.


– Fjerningen av blant annet Davvi-prosjektet er en seier for alle som har kjempet mot vindkraftutbygging i sårbare naturområder. Dette prosjektet har vært et symbol på motstanden mot vindkraft i Finnmark, og vi er lettet over at NVE har tatt til fornuft på dette punktet. Imidlertid gjenstår mange utfordringer, sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge.

Dramatiske konsekvenser for reindriften
NVE skal foreta en ytterligere siling av prosjekter, og ikke alle 11 vil gå videre. Men alle de 11 prosjektene som er foreslått vil ha alvorlige konsekvenser, forteller Fiskvik.

-Prosjekter som Svartnakken, Oksefjorden, Bjørnviktua og Nordkyn ligger alle i samme region og truer reinbeitedistrikter som distrikt 9. Nordkyn er kritisk, da det gir tap av sommerbeite og vil i praksis føre til nedleggelse av reinbeitedistriktet. Skuohtanjárga siida mister hele sitt sommerbeite i distrikt 16 om de to utbyggingene Skarvberget og Reinberget blir gjennomført. En total katastrofe for reindriften i området.

I sin presentasjon av prosjektene ser man at NVE fokuserer på særlig tre områder i Finnmark. I Nordkyn vil store deler av det innmeldte prosjektet gå inn i inngrepsfrie naturområder, eller INON-områder, som de kalles. 

-Dette er svært uheldig, for å si det forsiktig. Vi har lite inngrepsfri natur igjen i Norge, og disse massive utbyggingene truer noen av de siste områdene vi har, sier Fiskvik.

Turisme og lokalsamfunn
Områdene NVE fokuserer på er viktige for turistnæringen og friluftsliv. Vindkraftverk vil drastisk forringe landskapet og redusere områdets attraktivitet for både innbyggere og besøkende.

-Friluftsliv er en svært viktig faktor for bolyst i Finnmark. I prosesser med å rekruttere fagfolk er ofte naturglede utslagsgivende. Turisme som næring øker i Finnmark, og både på Sørøya og Nordkyn satses det stort på turisme. Disse stedene blir fremhevet om perler i flere TV-programmer, og en utbygging her vil slå beina under de som har lagt all sin egenkapital i å drive naturbasert turisme.

-Motvind Norge oppfordrer NVE og myndighetene til å prioritere naturvern og tradisjonelle næringer over kortsiktige økonomiske gevinster til noen få fra vindkraft. Disse 11 vindkraftprosjektene skal vi jobbe hardt for å få stoppet, slik at dette “kraftløftet” i Finnmark ikke avvikler store deler av regionen, avslutter John Fiskvik i Motvind Norge.


 

Nye innlegg