Lovbrudd Ill Siri Fjeseth

Etter Fosen-aksjonen: Åpent brev til regjeringen om lovbrudd

Naturen og utmarka er omgjort til investeringsobjekter uten tilstrekkelig rettslig […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

8. mars 2023

Del:

Naturen og utmarka er omgjort til investeringsobjekter uten tilstrekkelig rettslig grunnlag. Grafisk design: Siri Fjeseth

Fosen-saken er toppen av et enormt isfjell av lovbrudd i vindkraftsaker.

Motvind Norge følger opp regjeringens beklagelse til reindrifta på Fosen, med å kreve stans i produksjon og kreve ulovlighetsoppfølging.

Motvind Norge påpeker at menneskerettighetsbruddet er ett av mange lovbrudd i vindkraftsakene, og at årsaken til alle lovbruddene sannsynligvis er den samme.

Lovbruddene skyldes manglende sammenheng i lovverket, uklar myndighetsfordeling mellom kommunene og energimyndighetene, og urettmessig utvidet tolkning av lovgrunnlaget av forvaltingen og bransjen.

Naturen og utmarka i Norge er omgjort til investeringsobjekter uten tilstrekkelig rettslig grunnlag. Det har aldri før vært en større forvaltningsskandale i Norge.

Motvind Norge gjentar kravet om uavhengig gransking, og håper Stortinget og regjeringen nå forstår at de må iverksette dette. 


Se animasjon om ulovlige snarveier til vindkraftutbygging her.

Se presentasjon om grønne lovbrudd her.


Nye innlegg