Etterlysning: Hvor blir det av regjeringens gjennomgang?

Foto: Skjermdump regjeringen.no

Stortinget vedtok 19. juni 2020 en henstilling til regjeringen om å «vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Det har nå gått 3 måneder siden vedtaket ble fattet, og fortsatt har det ikke kommet informasjon fra regjeringen om hvordan de har tenkt å løse denne gjennomgangen.

Motvind Norge krever stans i alle utbygginger inntil gjennomgangen er utført. Det må fattes vedtak om oppsettende virkning etter fvl. 42.

Motvind Norge etterlyser regjeringens oppfølging av stortingsvedtak av 19. juni 2020