turbiner-ankommer-froya-2-erna-2

ETTERLYST

Erna…! Erna Solberg…! Statsminister Erna Solberg! Kan du høre meg? Hvor er du? Hvor har du gjort av deg? Naturen vår blir angrepet!

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. juli 2020

Del:

I dag er det en sorgens dag på Frøya. Mange føler stor sorg; over tapet av deres kjære natur, over at landskapet blir dominert digre rotorer, skyggekast, iskast og støy, over at statsministeren og hele det politiske system har vendt ryggen til folket og naturen. Foto: Jan-Egil Eilertsen – Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Erna…!  Erna Solberg…! Statsminister Erna Solberg! Kan du høre meg? Hvor er du?  Hvor har du gjort av deg? Naturen vår blir angrepet! Lokalbefolkningen blir angrepet. Samisk reindrift blir angrepet! Angrepet av spekulanter med hjelp av NVE og OED, energiloven og statlige planer!

Av Siri Fjeseth, appell foran Stortinget torsdag 9. juli 2020

Erna, hva er din reaksjon på at de lyver om at fordelene er større enn ulempene? Hvorfor kan de som bygger etter energiloven får lov til å bryte lovverk og herje med naturen slik ingen andre utbyggere får lov til?

Du er etterlyst Erna! Har du hørt bygdefolket på Frøya som roper NEI? Har du sett og hørt bygdefolket på Haramsøya rope om HJELP? Du må dra dit Erna. Da vil du også forstå!

ALDRI har vi sett mer håpløse og tragiske eksempler på vindkraftindustri!

Du må i det minste forklare oss hvorfor du mener at dette må skje! Legge fram et skikkelig klima- og miljøregnskap, for det har vi aldri fått presentert. Vi har kun sett regnskap som viser det motsatte. Viser at dette er totalt feilslått politikk.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at NVE har foret Stortinget med feil tall for potensialet i oppgradering av vannkraft.

Og hvorfor er det slik at det er omvendt bevisbyrde når det gjelder vindkraft? Hvorfor må vi folket bevise at dette er feil?

Erna, hva er du bundet av? Hvilke avtaler har du egentlig gjort? Hva oppnår du personlig? Hva eller hvem er du evt. redd for?

Her er det mye som ikke stemmer! Det som skjer er rett og slett bisarrt! Og dusom ofte presenterer Norge med vakre naturbilder – hvorfor er det ingen vindturbiner med på disse bildene? Og hvordan skal du forklare turistene på Hurtigruta at de nå får kun 15 minutter turbinfritt på turen mellom Bergen og Bodø? 15 minutter Erna!

Har du snakket med Norges urbefolkning som fortvilt forsøker å påkalle din oppmerksomhet? Påkalle forpliktelsene, påkalle ansvaret og den sunne fornuft? Om bærekraftmålene? Vi har sett det. Vi har også langtidsminne. Vi husker det som har skjedd tidligere; historien som ble en vedtatt skamplett for Norge. Og nå har vi på noen få dager samlet inn kr. 500 000 for å kunne bidra til å løfte skandalen om Øyfjellet vindkraftverk inn for domstolene.

Erna, hvor er du når folket trenger deg, når naturen trenger deg, når naturmangfoldet trenger deg, når bærekraftmålene trenger deg? Du er valgt til å representere ALT dette.

I stedet sender du statsrådene, de unge standhaftige soldatene dine, for å møte oss folket, møte folkeopprøret.

For dette er et folkeopprør Erna, et folkeopprør som vokser for hver eneste dag! Motstanden og opprøret vokser for hvert nytt naturområde som blir angrepet og ødelagt. Rundt omkring i landet sitter stødige mennesker ute og passer på naturen. Det startet på Frøya og har nå spredt seg til hele landet. ja, nå reagerer også flere og flere ordførere.

Vindkraftbransjen har sett dette og gjør de sitt beste for å stemple oss som ekstremister, klimafornektere og som radikaliserte. Når de ikke når fram med dette, så tar de fatt i ordvalg og språkbruk. Og media biter på agnet. Vi ser at det er en sverte-kampanje på gang! Men vi lar oss ikke lede inn i denne retorikken, vi kommenterer overbærende og fortsetter vår berettigede kamp. Fordi vi bryr oss om naturen og kulturlandskapet.

Selv når politikere påkaller PST, trekker vi på skuldrene. For vi vet hvilke grunnleggende verdier vi bygger på, hva vi står for, og hvem vi er. Vi er samboeren, ektefellen, mammaen og pappaen, vi er tanta og onkelen, vi er naboene, vi er besteforeldrene.

Erna, i morgen drar jeg til Frøya og Nessadalen. Du er herved invitert med. Invitert med for å snakke med frøyværingene. De har mange historier å fortelle om overgrep og trakassering fra TrønderEnergi og politiet, og media som ikke gjør jobben sin. Hvor mange ganger har vi ikke sett bilder av de stødige folkene på Frøya når ulovligheter uten relevans til Nessadalingene skal slåes opp.

Hvem var det som ga politibetjenten ordre om å røske grillpølsa ut av hånda på de som var på besøk i leiren på Frøya 15. november 2019? Leiren er utenfor anleggsområdet, på privat grunn og de inviterte var landsmøtet og styret i Motvind.

Og hva med politiet som møtte opp i Nessadalen for noen dager siden og snakket om ekstremister ?

I dag er det også samlet mange på Frøya for å markere motstand mot turbindelene som nå fraktes til øya. I over ett år har Aksjonsgruppa observert, dokumentert og passet på.

Tusen takk til folket på Frøya som påkalte vår oppmerksomhet og som fikk oss til å se og forstå hva som skjer!

Erna, du bør dra til Frøya, møte de trivelige og ekte menneskene oppi Nessadalen. De er blitt et begrep med POSITIVT fortegn.

Du som statsminister bør se folket rett inn i øynene og si «Tusen takk for at dere aldri ga dere. Vi andre skjønte dette for sent. Regjeringen er stolte av dere!»

Jeg vil derfor avslutte med en applaus til folket på Frøya og oppi Nessadalen. VI i Motvind Norge er stolte av dere!

Nye innlegg