Motvind Norge Klage på vedtak av 13.12.2019 om utsatt frist for idriftsettelse. Saksnummer: 19/891 Motvind Norge_ Friestad vindkraftverk _ Klage på vedtak av 13. desember 2019 om utsatt frist for idriftsettelse_

NVE konsesjonssak: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=58&type=A-1,A-6

Nei til vindturbiner på Kvassheim fyr https://www.facebook.com/groups/423538768462398/