Sveinulf Vågene 04.01.23

Ferskt skuebrød fra entreprenørbedriftene

NORWEA fusjonerte 1. januar med Energi Norge til en ny […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

5. januar 2023

Del:

NORWEA fusjonerte 1. januar med Energi Norge til en ny organisasjon; «Fornybar Norge», som ligger under NHO. Organisasjonen ledes av Åslaug Haga, som var olje- og energiminister i Stoltenberg II-regjeringen. Grafisk design: Siri Fjeseth

I Klassekampen 23. desember ber Heikki Holmås, leder i Entreprenørbedriftenes bransjeforening i NHO, om strengere regler for byggeprosjekter i naturen og naturrestaurering. Men er naturvern det egentlige motivet?

Tekst: Sveinulf Vågene, rådgiver i Motvind Norge

Holmås fremstiller saken som om det er entreprenørbedriftene som har ansvaret for at det bygges veier i Norge, og at det er de som skal betale og kompensere for naturinngrepene. Som tidligere SV-politiker vet selvfølgelig Holmås at det ikke er entreprenørene, men myndighetene og politikerne som bestemmer når og hvor det skal bygges veier. Men hvorfor uttrykker entreprenørbransjen seg så tullete, og hvorfor er de nå villige til å pådra seg ekstrakostnader?

Vindkraftbransjen har i løpet av de siste tiårene etablert seg som Norges mest naturforbrukende og naturødeleggende industri. Før Holmås gikk til NHO, var han styremedlem i vindkraftbransjens lobbyorganisasjon NORWEA. Som styremedlem i NORWEA vil hans oppgave ha vært å meisle ut en strategi for å gi vindkraften adgang til store nye naturarealer. Holmås har altså gått direkte fra å være tilrettelegger for industribygging på våre fjell og heier i NORWEA til å promotere naturvern for en entreprenørbransje som i stor grad lever av å forbruke fri natur til infrastruktur og vindindustri. Er ikke dét en besynderlig kuvending?

Vindkraftbransjen har i løpet av de siste tiårene etablert seg som Norges mest naturforbrukende og naturødeleggende industri.

1. januar fusjonerte NORWEA med Energi Norge til en ny organisasjon; «Fornybar Norge», som ligger under NHO. Den blir ledet av Åslaug Haga – tidligere energiminister med gullkort til stortinget og den påvirkningsmakt som følger med det. Haga var også den som lanserte fiksjonen om Norge som «Europas batteri». Motvind Norge forventer at denne fusjonen over de neste månedene vil ledsages av en kraftig opptrapping i aktiviteten for å ta naturarealene og friluftsområdene våre til vindindustri. En ressurssterk kraftbransje, hvor pengene flommer etter snart to år med astronomiske strømpriser, kan bestille så mange rapporter de vil med akkurat de konklusjonene de ønsker. De kan også betale de beste kommunikasjonsrådgiverne for å spre dem og derved monopolisere «sannheten» i egen favør. Ikke minst kan de nå smøre kommunestyrene med nye avgifter.

En ressurssterk kraftbransje, hvor pengene flommer etter snart to år med astronomiske strømpriser, kan bestille så mange rapporter de vil med akkurat de konklusjonene de ønsker.

Men for å lykkes med dette fremstøtet mot naturen, må vindbransjen også ha en dekkhistorie, en avlatshandling, for å avlede oppmerksomheten.  Befolkningen må ledes til å tro at hensynet til naturen ivaretas. Det er åpenbart Holmås sin oppgave å etablere denne illusjonen på vegne av entreprenørbransjen. Sannsynligvis som en ouverture til neste fase i naturangrepet vi står oppi. Basert på aktiviteten Motvind Norges medlemmer ser rundt om i landet, er bransjens ambisjoner om adgang til nye arealer enorme og langt over noe vi hittil har sett. Det er ikke rart at noen føler behov for å lede oppmerksomheten bort fra en slik kraftig ny runde vindkraftutbygging i urørt norsk natur.

Det norske folk har blitt lurt om og om igjen av kraftbransjen: De lurte oss til å gi fra oss kontrollen over strømmarkedet. De lurte oss til å tro at flere utenlandskabler ikke ville påvirke strømprisene nevneverdig. De bagatelliserte miljøproblemene og arealbruken ved vindkraften og så videre. Et gammelt ordtak sier: «Lurer du meg én gang, er det du som skal skamme deg. Lurer du meg to ganger, er det jeg som skal skamme meg». Skal vi nok en gang la oss lure – nå til å bli fratatt de siste friluftsområdene våre?

Skal vi nok en gang la oss lure – nå til å bli fratatt de siste friluftsområdene våre?

Vindindustrien har på fem år brukt naturarealer som tilsvarer nesten 100 år med hyttebygging. Grafikk: Bård S. Solem


Teksten ble først publisert i Klassekampen.

Nye innlegg