Flyttelei var stengt ulovlig – det blir påskefred i Vesterfjellan

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Planene for det enorme industriområdet med 72 stk 180m høye, støyende, iskastende og skyggekastende vindturbiner, alle med breie internveier og kabelgrøfter vil permanent stenge flyttleia for rein oppe over fjellet. Det er ikke mulig å flytte reinen på tradisjonell måte gjennom et slikt industrianlegg! Dette har fylkesmannen i Nordland påpekt, og NVE vedtatt en måneds anleggstans. Advokat Remmen har på vegne av Eolus vind klaget vedtaket til OED.
Det er bare det at hverken NVE eller OED har myndighet til å stenge eller legge om flyttelei.
Påskefred blir det i alle fall …

https://www.nrk.no/nordland/nve_-oyfjellet-wind-ma-stanse-utbygging-i-vefsn-pa-helgeland-midlertidig-pga-reinsdyr-1.14977703

Les mer om Vesterfjellan og øyfjellet vindkraftverk her