John Fiskvik var en av flere innleggsholdere da Motvind Innlandet og Motvind Norge arrangerte folkemøte på Toftemo. Foto: Helge Bakken

Folkemøter mot vindindustri

Folkemøter er gode arenaer for deling av kunnskap. Når kunnskapen […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

25. mars 2024

Del:

Folkemøter er gode arenaer for deling av kunnskap. Når kunnskapen om vindindustri øker, øker også motstanden. 


Motvind Norge springer ut av et bredt, folkelig engasjement for å sikre en energipolitikk på naturens premisser. Erfaring har vist oss at den industrielle vindindustrien ikke er bærekraftig, verken miljømessig, sosialt eller økonomisk. Kraftpolitikken må være kunnskapsbasert, og derfor er det sentralt for oss både å bygge kunnskap og å spre oppdatert kunnskap.

I løpet av det siste halve året har det vært arrangert en lang rekke folkemøter i kommuner som trues av vindindustri. Både nasjonalt, regionalt og lokalt arbeider Motvind Norge for å hindre utbygging, og ofte i samarbeid med andre organisasjoner og frivillige. Takket være våkne medlemmer i alle landets kommuner, klarer vi ofte å avdekke planer tidlig i prosessen. Rask mobilisering av lokal motstand kan være helt avgjørende når målet er å stanse et vindkraftprosjekt.Her er en oversikt over folkemøter om vindkraft som har blitt gjennomført siden november 2023:

Tingvoll23. november 2023 ble det arrangert et folkemøte i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. Her handlet det om Fred. Olsen Renewables sine planer om å bygge vindkraftverk og solkraftverk på Fløystadfjellet, Kamsvågfjellet og Grønlia i inngrepsfri natur. Representanter for både Motvind Norge og Fred. Olsen Renewables holdt innlegg, og fremmøtte fikk anledning til å stille spørsmål. Cirka 150 mennesker var til stede.

Toftemo23. januar arrangerte Motvind Innlandet og Motvind Norge folkemøte på Toftemo på Dovre, i samarbeid med Naturvernforbundet Ottadalen og Sel og BirdLife Oppland. Møtet handlet om Fred Olsen Renewables sine hybrid- og vindkraftplaner for fjellområdene mellom Vågå, Lesja og Dovre. John Fiskvik, som er styreleder i Motvind Norge, innledet møtet og ønsket velkommen. Deretter fikk de fremmøtte en orientering fra Fred Olsen Renewables, som ble representert av Gaute Tjensvoll. Trygve Tamburstuen, kjent for mange fra den alternative energikommisjonen, presenterte «Oppskrift for en fornuftig energipolitikk og kostnadsbaserte strømpriser». Torbjørn Lindseth, styremedlem og aksjonsleder i Motvind Norge, delte noen av sine erfaringer med vindindustri i foredraget «Naturtap og overgang til et reelt «grønt skifte». Johnny Snerten fra Motvind Innlandet, kjent som aksjonsleder i «Nei til vindturbiner i Engerdal», redegjorde for hvordan vindkraftplanene for Engerdal ble stanset høsten 2023. Nelly Karidatter Einstulen, leder for Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel, holdt innlegg om Slådalens betydning for naturverdier og villrein. Cirka 240 personer deltok på folkemøtet på Toftemo, og da var lokalet helt fullt.

Vågå


Motvind Innlandet inviterte til folkemøte i Vågå 24. januar. Foto: Solveig Aunsmo


24. januar var det folkemøte i Vågå kommune i Innlandet. Også her dreide det seg om et vindkraftprosjekt i regi av Fred. Olsen Renewables. «Fullt hus og stort engasjement! […] Fred Olsens representant møtte motstand denne kvelden. Og med uttalelser om naturen som «Utseendet er ikke alt» bommet han nok litt på mottakerne i sin salgstaktikk», skriver Motvind Norge-medlem Solveig Aunsmo på Facebook. Fra Motvind Norge stilte styreleder John Fiskvik, som fokuserte på kraftpolitikk i sitt innlegg. Trygve Tamburstuen, næringslivsleder og tidligere politiker, argumenterte for at Norge kan bli Europas grønne oase, som et motstykke vil forestillingen om at vi skal være Europas batteri. Videre stilte Johnny Snerten, som forklarte hvordan vindkraftplanene i Engerdal ble stoppet. Fra Naturvernforbundet i Ottardalen og Sel stilte Nelly Karidatter Einstulen. I tillegg fikk de fremmøtte et innlegg fra Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen og Reinheimen nasjonalparkstyre som viste til at vindkraftutbygging, i følge Miljødirektoratet, ikke er forenlig med vern av villreinstammen på stedet.

22. februar sa et enstemmig kommunestyre i Vågå nei til vindkraftutbygging. «Det skapte sterke reaksjoner da energiprodusenten Fred Olsen Renewables la frem sine planer om 47 vindturbiner på et fjellplatå i Vågå, midt mellom fem nasjonalparker. Både lokale politikere og miljøvernere gikk hardt ut mot utbyggerens planer», skriver NRK.

Storsteinnes

8. februar arrangerte Motvind Nord Vuostebiegga Davvin folkemøte i Storsteinnes i Troms, i samarbeid med Aksjonsgruppa Balsfjord som vindkraftfri sone. Troms Kraft AS ønsker å bygge ned både fjell og myr med vindindustri, og har underkommunisert ulempene med dette. Mye av hensikten med møtet var derfor å sikre et mer balansert kunnskapsgrunnlag for kommunen. Gudmund Sundlisæter holdt foredrag om vindkraftanleggene på Kvitfjell og Raudfjell i Troms fylke, og en representant for Mauken reinbeitedistrikt forklarte hvordan vindindustri påvirker reindriften. Motvind Norges Bård S. Solem gjorde rede for en lang rekke konsekvenser av utbygging.

Trysil10. februar var det folkemøte i Trysil kommune i Østerdalen i Innlandet. Møtet gikk av stabelen på Kulturhuset Hagelund. Her ble det vist utvalgte filmer om vindindustri fra Naturfilmkanalen. John Fiskvik, Trygve Tamburstuen, Sveinulf Vågene og Johny Snerten var blant innleggsholderne.Hattfjelldal19. februar ønsket Motvind Hattfjelldal velkommen til folkemøte i Hattfjelldal kommune, som ligger på Helgeland i Nordland. Her ønsker Statkraft å bygge ned fjellene med vindkraft. Lokale innleggsholdere var Bjørn Finseth fra Hattfjelldal Jakt og Fiske, Tom Lifjell som snakket om beitet i Krutfjellet, Ellen Sara Sparrok Larsen som representerte reindriften og Ronny Aakervik som snakket om turisme og bolyst. Fra Motvind Norge stilte Sveinulf Vågene som gjorde rede for ulike faser i vindkraftprosesser, Raine Ørsnes som forklarte hvordan det å være nabo til et vindkraftanlegg kan påvirke helsen, Torbjørn Lindseth som snakket om naturtap og natursorg og Trond Hansen, som belyste forurensningsproblemer knyttet til vindindustri. I etterkant av foredragene var det åpent for spørsmål og kommentarer. Cirka 250 mennesker deltok på møtet, og da var lokalet fullt.

Halden27. februar arrangerte Motvind Østfold folkemøte i Halden. Vindkraftselskapet Zephyr As har utbyggingsplaner for Aremark, til tross for at kommunen profilerer seg på sin egen hjemmeside med «storslagen natur» som «innbyr til jakt, fiske og turer, sommer som vinter». Etter at Kristin Brath hadde ønsket velkommen, fikk Zephyr presentere planene sine. Deretter var det innlegg ved Vidar Lindefjeld som representerte Motvind Norge. Trygve Tamburstuen holdt et foredrag om energipolitikk, og Svein Syversen fortalte om Aremark Øst og Ankerfjella som trues av Zephyrs prosjekt. Raine Ørsnes og Siri Fjeseth, som begge er medlemmer av Motvind Norges folkehelseutvalg, redegjorde for helsekonsekvenser av vindkraftutbygging. Om lag 350 personer var til stede på folkemøtet i Halden.Raufoss29. februar var det folkemøte på Raufoss i Vestre Toten kommune, arrangert av en gruppe som kaller seg Folkeaksjonen, i samarbeid med Motvind Innlandet og Motvind Norge. De fremmøtte fikk høre både foredrag og appeller, og mot slutten av kvelden ble det debatt. Det er Zephyr som ønsker å bygge ut vindkraft i Vestre Toten kommune. Vindkraftselskapet har i tillegg lagt har lagt planer for nabokommunene Gran og Søndre Land.

Bodø1. mars var det folkemøte på Folkets Hus i Bodø. Kjetil Sørbotten, som er styreleder i Motvind Nordland, innledet og ønsket velkommen. Deretter fikk vindkraftselskapet Nordic Wind legge orientere om sine planer. Torbjørn Lindseth overtok så podiet, med foredraget «Naturtap og overgang til et reelt «grønt skifte». Til slutt fikk de fremmøtte et foredrag ved Sveinulf Vågene, under overskriften «Vindkraft: En trussel mot natur, livskvalitet og samfunn – Hva kan vi gjøre?» Det ble åpnet for spørsmål og innspill fra salen underveis. Pianist Jan Gunnar Hoff og sanger Kristian Krokslett bidro med musikalske innslag.VallsetDet var fullt hus på Vallset, i Stange kommune, da den lokale motstandsgruppa «Nei til vindkraftutbygging i Romedal og Stange Almenning» arrangerte folkemøte i samarbeid med Motvind Norge og Motvind Innlandet 10. mars. Morten Østlund ønsket velkommen Deretter var det innlegg ved Trygve Tamburstuen, John Fiskvik, Raine Olaf Ørsnes, Siri Fjeseth og Torbjørn Lindseth, som alle stilte på vegne av Motvind Norge. Aasa Gjestvang, representerte Senterpartiet lokalt med et innlegg, og Marius Mickelson hadde et innlegg på vegne av Stange Jeger- og Fiskeforening. Geir Magnar Lillehov hadde en presentasjon om arealbruk, og Tor Arne Voll fortalte hvordan det er å ha et vindkraftverk i nabolaget.

Fremmøtte lokalpolitikere fikk et bredt spekter av argumenter mot vindkraftutbygging. Advarslene «kom fra Sørmarkfjellet og Frøya i Trøndelag, fra Østfold, fra mange steder i Innlandet, og særlig fra Nord-Odal. Advarslene kom ang. helse, drikkevann, forurensning, friluftsliv, jakt og fiske, rettssikkerhet, verdiløse konsekvensutredninger og det å ikke nå frem med kritikk – for å nevne noe», oppsummerer Motvind Norge-medlem Solveig Aunsmo i et Facebook-innlegg. Om lag 250 personer deltok på folkemøtet på Vallset i Stange.

Sarpsborg13. mars var det folkemøte i Sarpsborg i regi av Motvind Østfold. Zephyr har kastet blikket sitt på Sarpsborg kommunes mest attraktive friluftsområde, som ligger ved Oppsjø i Skjebergmarka. Noe av det interessante med denne saken er at Sarpsborg kommune selv sitter på eiersiden i det kontroversielle vindkraftselskapet. Slik Motvind Norge ser det, er det nå på tide at Sarpsborg tar et oppgjør med Zephyr, sammen med øvrige eiere i Østfold og Buskerud. Et sted mellom 300 og 400 mennesker deltok på folkemøtet i Sarpsborg, som gikk av stabelen i Filadelfia-kirken.

Hemnesberget


Vindkraftutbyggere presser på i hele landet, også på Helgeland i Nordland fylke. I tillegg til mulige store vindkraftverk i Hattfjelldal og på Sjonfjellet, foreligger det også planer om vindkraftverk på Toven og Hestnesfjellet. 14. mars ble det derfor arrangert folkemøte på Hemnesberget i Hemnes kommune. Hensikten med folkemøte var å belyse hvordan vindkraftutbygging påvirker natur, livskvalitet, bolyst, boligverdier og mye annet.
Gaute Grøtta Grav, som er leder for informasjon og kommunikasjon i Motvind Norge, ledet møtet. Fra Motvind Norge stilte også Sveinulf Vågene, som er geolog og rådgiver i organisasjonen, og Raine Ørsnes, som er medlem av organisasjonens folkehelseutvalg. Fra Naturvernforbundet lokalt stilte Frode Solbakken. John Arne Leirvik, som er grunneier i området, deltok også, samt ordføreren og flere kommunepolitikere.

Misvær16. mars var det folkemøte i bygda Misvær i Bodø kommune, i regi av Aksjonsgruppa NEI til vindkraft i Skjerstad kommunedel. Her ble det nedsatt en arbeidsgruppe, og det var rom for spørsmål og diskusjon. Blant innleggsholderne var Kjetil Sørbotten, som representerte Motvind Salten. Bård S. Solems visualisering basert på Steinar Hows foto (nedenfor), viser hvordan en utbygging i Misvær og Skjerstad kan bli seende ut på avstand. Som vi vet fra tidligere prosjekter, vil ødeleggelsene på bakkenivå være svært inngripende.
Ta gjerne kontakt med Motvind Norge hvis du kjenner til folkemøter vi har glemt å nevne i denne oversikten, eller hvis du har forslag til et folkemøte som bør arrangeres.

Nye innlegg