Sliperiet 27. mai. Jarl Teig ønsker velkommen til folkemøte. Foto: Edel Østensen

Folkemøter mot vindkraft i Vestfold og Telemark

Motvind Vestfold, Motvind Telemark og Motvind Buskerud arrangerer folkemøter mot […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

29. mai 2024

Del:

Motvind Vestfold, Motvind Telemark og Motvind Buskerud arrangerer folkemøter mot vindkraft i samarbeid med Motvind Norge. Målet er å øke kunnskapsnivået lokalt, styrke motstanden mot vindindustri og rekruttere flere medlemmer. 


«Motvind Norge arbeider for en energipolitikk som skal være på naturens premisser, og dette er visjonen vi ønsker å løfte frem med folkemøtene», forklarer Jarl Teig, som er styreleder i Motvind Vestfold. Folkemøtene har et variert program med foredrag, debatter og samtaler om kraftsituasjonen. «Norge er allerede langt på vei et elektrifisert land, takket være vannkraften. Skal vi få til et reelt grønt skifte, må det handle om måtehold og vern, som er det motsatte av naturrasering forkledd som klimatiltak. Om vi bruker den kraften vi har på en fornuftig måte, trenger vi ikke å bygge ned siste rest av natur», mener Jarl Teig.

«Motvind Norge arbeider for en energipolitikk som skal være på naturens premisser, og dette er visjonen vi ønsker å løfte frem med folkemøtene».

Fordi vindindustrien er så enormt arealkrevende, er dette med arealendringer et sentralt tema i vindkraftdebatten. Motvind Norge har inngående kjennskap til arealbruken ved de 64 eksisterende vindkraftanleggene i Norge, og bruker eksempler fra tidligere utbygginger for å gi et realistisk bilde av hva kommuner kan vente seg om politikerne sier ja til vindindustri. Vi ser også på foreliggende planer for utbygging av vindkraft følgende steder: Skrim, Vindfjell, Breivann, Siljan, Luksefjell, Svarstad og Grenland (Herøya, Frier). I tillegg vil vi belyse planer for bakkemonterte solkraftanlegg på Akersmyra (Tønsberg/ Sandefjord), Hvarnes (Larvik kommune) og Brunlanes (Tjølling i Larvik kommune). En fellesnevner for alle disse prosjektene er at tiltakshaverne aktivt bruker klimaretorikk i forsøk på å legitimere dramatiske naturødeleggelser.

Motvind Norge er en kunnskapsbasert organisasjon. Vi ser det som helt vesentlig at folk flest får innsyn i hvordan ulike kraftformer påvirker både natur, folkehelse, og strømnett – for å nevne noe av det vi arbeider med. 

Oversikt over folkemøter i Vestfold og Telemark våren 2024

Siljan 26. mai

Nettstedet Fremad/ Samfunn og natur skriver om folkemøtet i Siljan her. 


Sliperiet i Larvik 27. mai

27. mai var det folkemøte på Sliperiet i Larvik. Jarl Teig som er leder for Motvind Vestfold, ønsket velkommen og gav ordet videre til Vidar Lindefjeld, som var møteleder. Lindefjeld jobbet tidligere som advokat og jurist, blant annet som ansatt ved NHO. Han grunnla La Naturen Leve og er nå nestleder i Motvind Oslo og Akershus. Trygve Tamburstuen holdt foredrag om hvordan kraftpolitikken i Norge har kommet på avveie. Tamburstuen var tidligere statssekretær og er i tillegg kjent som næringslivsleder og medlem av Alternativ Energikommisjon. Sveinulf Vågene, som leder det fagpolitiske utvalget i Motvind Norge, bidro med foredraget «Vindkraft – et verdivalg og et energipolitisk blindspor». Vågene er utdannet geolog og geofysiker og har lang erfaring fra oljebransjen.

Også Gaute Grøtta Grav som er leder for informasjon og kommunikasjon i Motvind Norge, holdt innlegg på Sliperiet. I forkant av møtet ble han intervjuet av lokalavisen Østlandsposten. «Det viktigste budskapet i kveld blir å forklare folk hvorfor vindkraft er en dårlig idé. […]Vi ønsker å stanse utbyggingen av miljøhensyn, politiske hensyn, økonomiske hensyn og menneskelige hensyn. Jeg sliter rett og slett med å finne gode argumenter for vindkraft. Hadde den i det minste virket, og gitt oss en stabil og god kraftproduksjon, men det gjør den ikke», var Grøtta Gravs klare budskap til Østlandsposten. Grøtta Grav var i tillegg tydelig på at den pågående havvindsatsningen koster oss dyrt: «Vi bruker flere titalls milliarder på havvind-prosjekter. Hadde vi investert dette i energieffektivisering i stedet, viser beregninger at vi kunne spart 43 terrawattime årlig, [som] er ekstreme mengder strøm», poengterte han.

«Det viktigste budskapet i kveld blir å forklare folk hvorfor vindkraft er en dårlig idé.»

«Kunnskapsrike og faktaorientert foredragsholdere klarte å holde pulsen oppe hos et engasjert publikum under hele seansen», kommenterer Kristian Stensrud fra Kjose på Bøkebloggen. Stensrud har «ofte har savnet faktabaserte debatter i det offentlige politiske rom». Han mener den pågående energidebatten i Norge viser «hvor galt det bærer av sted når både lokale og sentrale politiske beslutningstakere fatter vedtak som nettopp – IKKE- er forankret i etablert kunnskap og fakta».

Som eksempler på kraftkrevende og naturødeleggende prosjekter som kaster lite av seg for innbyggere lokalt nevner Stensrud, i innlegget på Bøkebloggen, datalagringsanlegget som Google skal bygge i Skien og et havvindprosjekt sør for Svenner. Han stiller seg sterkt kritisk til betegnelsen «park» når det i realiteten dreier seg som «reindyrka industriområder». Det at Motvind Norge har valgt varden som symbol, ser han som «høyst betimelig». Stensrud mener oppmøtet i Larvik burde vært enda større og håper derfor på et nytt folkemøte, med flere folkevalgte til stede.

Lenke til Facebook-arrangementet for folkemøtet i Larvik.


Porsgrunn 28. mai

Lenke til Facebook-arrangementet for folkemøtet i Porsgrunn.


 

Tønsberg og Færder bibliotek i Tønsberg 6. juni

Lenke til Facebook-arrangementet.