hastekonferanse-om-vindkraft-juni-2020

Folkeopplysning på vindkraftkonferansen

Av Eivind Salen, styreleder Nå snakker vi. Dette er folkeopplysning. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. juni 2020

Del:

Av Eivind Salen, styreleder

Nå snakker vi.

Dette er folkeopplysning. Dette bør alle sette av en liten TV-kveld til å se. Det varer 2 timer og 37 minutter. Det er vel anvendt tid.

Den er et eksempel på hvor sterke vi blir, når vi organiserer oss, og trekker i samme retning. Det er en enorm kraft.

Arrangør og inititativtaker er Motvind Nordvest, i samarbeid med Motvind Norge, og vist på YouTube-kanalen til Motvind Oslo og Viken.

Ideen, gjennomføringen og deltakerlisten er målrettet, og knallsterk. Den er primært beregnet på politikere og fagmiljøer, den skal rett inn i de som tar beslutninger og de som har innflytelse på dem.

Hogne Hongset starter, og forteller om Vindkraft som klimatiltak, og om Energi og behov. Stein Malkenes, som skulle fortelle om vindkraft som klimatiltak, var dessverre forhindret fra å stille. Konklusjonen er at vi trenger ikke energien, har ikke behovet. Du skal virkelig anstrenge deg for å unngå å se de vesentlige argumentene, for ikke å være enige i dette nå. Når man tar hensyn til Naturødeleggelsene, så er det helt åpenbart at det ikke er verdt det, sier Hongset på konferansen, innlysende sant.

Kristin Thorsrud Teisen, forskningssjef i NINA (Norsk institutt for Naturforskning) presentertse konklusjoner fra ny forskning, og fortalte om CO2-lagring i naturen. Urørt norsk natur lagrer 500 x årlige CO2 utslipp i Norge! Også det en tung spiker i vindkraftens kiste, og noe de ikke tar hensyn til. De bygger vindkraft overalt, i urskog og i myrer, og slipper ut mer CO2 enn de bevarer. Særlig når kraften turbinene produserer blir brukt til nye datafabrikker og kryptovaluta. Det er ren minus, vi taper både naturen, og bidrar til den globale oppvarmingen med CO2-utslippene fra naturen vi taper. Uutholdelig.

Birgit Oline Kjerstad, leder av «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» fortalte hvordan et lokalsamfunn blir overkjørt, hvor skakkjørte prosessene er, hvor fortvilet, tidkrevende og vanskelig det er å stå i kampen.

Etter en kort pause ble Konferansen viet til Vindkraft til havs og konsekvenser for fiskerinæringen. Se debatten, og se det er klin umulig å være for vindkraft i kystnære strøk. Prosjektet Havsul I på Mørekysten, like nord for Haramsøya, for eksempel, og andre anlegg i fjæresteinene. En økonomisk katastrofe, samfunnsnytten er negativ, for å si det mildt, og konsekvensene for liv i havet og i luften er enorme, og ukjente. Havsul I planlegges i gyteområdet for norsk vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander. Det er matfatet vårt. Kyniske aktører i vindkraften er villige til å risikere det, uten å ha konsekvensutredet om NVG-silda. En skandale.

Dette er det samme som vi ser med vindkraft på land. Vi håper en ressurssterk fiskerinæring kommer på banen, for å ta vare på en evigvarende fiskebestand. At de står opp mot vindkraft-eliten slik at de ikke får «briljere» slik de gjør mot små lokalsamfunn og idealistiske interesseorganisasjoner. Om de legger seg ut med fiskerinæringen, skal de få bryne seg. De har ressurser og forklarer hvorfor de vil kjempe.

Ordfører Bern Brandal, fra Hareid, holder et av de sterkeste innleggene mot vindkraft jeg har sett. Det skjer etter omtrent 1 time og 58 minutter og 30 sekunder ut i filmen. «Ordfører-oppropet mot vindkraft» teller nå 60 ordførere, mange av dem er svært sterke stemmer, og samlet er det nå helt uforståelig at regjeringsmakten og energimyndighetene vil forsøke å sette seg opp mot dem. Vindkraftutbyggingen i Norge er en overkjøring av lokaldemokratiet, og Brandal forklarer hvorfor og hvordan med kraft både i stemme og argumenter. Skal du se bare utdrag, begynn med ham.

Som jeg fikk i en SMS etter konferansen: Man må ha et religiøst forhold til vindturbiner for å støtte opp om vindturbiner etter denne kunnskaps-updaten. Der er knockout i debatten, vi må bare få kunnskapen ut og frem, så kan ingen triks fra Vindkraftens PR-maskineri holdes unna for sannheten som nå kommer til å knuse dem. Politikere som vil gjøre karriere, må bare komme over på riktig side i tide, for ødeleggelsene og skadene vindkraft gjør er helt udiskutable, og de er nå kjent. Se selv.

Til slutt oppsummerer og kommenterer tre Stortingspolitikere fra opposisjonspartiene, SV, FRP og AP, det er i ferd med å gli inn. Og vi har en mindretallsregjering. De må lytte til Stortinget. Og Stortinget må lytte til folket, og til distriktene. Det går ikke an å late som man misforstår lenger.

Tusen takk til Motvind Nordvest som var motoren i denne viktige konferansen, organisert på rekordtid, og med virkning for alltid.

Nye innlegg