Fosen-saka. Følg høyesterettsdommernes voteringer i morgen

Staten og Fosen vind mot reindrifta. Ekspropriasjonsrett. Om vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging i reindriftsområde er ugyldig, og om utmåling av erstatning til reindriftsnæringen. Høyesterett. Storkammer. Votering. Fjernmøte.

Rettsforhandlingene i storkammeret i Norges høyesterett ble avsluttet 31. august. Mandag 11. oktober skal skjebnen til reindrifta avgjøres av den tredje statsmakt, Høyesterett der de 11 høyesterettsdommerne skal votere.

Høyesterett leverer lyd- og bildestrøm fra det digitale rettsmøtet om ankeforhandlingene
Påmelding til å følge voteringa

Les om Fosen-saka og retten til livsgrunnlaget