Storheia, Fosen, Samisk reindrift, Høyesterett
Storheia

Fosen-saken: Konsesjonen er ugyldig – men faller ikke bort?

av styreleder Eivind Salen Samtidig som strømprisene er rekordhøye og […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

14. desember 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

Samtidig som strømprisene er rekordhøye og landet lukkes ned i nye Covid19-restriksjoner smyger Regjeringen med Olje- og Energidepartementet ut en pressemelding der de skriver at dommen i Høyesterett i Fosen-saken ennå ikke vil få noen konsekvenser. Selv om konsesjonsvedtaket er dømt ugyldig, betyr ikke det at den ikke gjelder og at anlegget kan produsere strøm for det innenlandske eller utenlandske markedet, og produsere penger for eierne.

Overskriften til pressemeldingen er en selvmotsigelse: «Samenes folkerettslige vern skal sikres». Faktum er at det folkerettslige vernet aldri har stått svakere. Selv ikke en høyesterettsdom gjør at den norske stat med Regjering og Storting er villige til å ta de forpliktelsene et folkerettslig vern innebærer.

Saken viser også hvorfor det er så viktig å ha spesielt sterke lover og rettigheter for minoritetene i samfunnet, for i møte med majoriteten, vil de alltid være i mindretall, og dermed også den svake part. De vant frem i Høyesterett, der dommerne i storkammeret har spesialkompetanse på samiske og urfolks rettigheter. Men i forvaltningen, eksisterer ikke denne kunnskapen på samme måte, og den blir heller ikke respektert. Der fortsetter man å «veie ulike hensyn opp mot hverandre», og kan ikke få seg til å ville fjerne et anlegg bare fordi det er ulovlig bygget på en konsesjon som aldri skulle vært gitt.

Slik beveger forvaltningen og energimyndighetene seg inn i et lovtomt rom, der det er et farlig sted å være.

I akkurat denne saken, blir det forverret, ved at akkurat de samme myndighetene i akkurat det samme systemet, skal forsøke å lede saken ut av uføret de selv har ledet den inn i. De vil til og med gjøre det med de samme metodene og de samme skylappene som har forårsaket problemet. De vil se på «avbøtende tiltak», de vil «involvere reindrifta» og de vil «gå i dialog», akkurat sånn som de har sagt fra dag 1.

Og demonstrert til fulle at de ikke greier.

Selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt er ugyldige, har de ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene på Fosen. Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonen forutsetter nye forvaltningsvedtak.

Regjeringen.no: Samenes folkerettslige vern skal sikres, 13.12.2021

Kanskje departementet kunne forklare hvordan de resonnerer seg fra «ugyldige» til «ikke falt bort», og hvordan de tror at de kan ta saken og låse den mellom de to i all den tid de trenger, og nå kan overlate oppfølging av brudd på menneskerettighetene til «saksbehandling» mens bruddene fortsetter.

Vi er på en farlig vei.

*

Dokument

Nye innlegg