Slik kan Fosenalpene bli seende ut fra Gløshaugen i Trondheim, om Nordic Wind får det som de vil. Fotomontasje: Bård S. Solem

Fosenalpene trues – vindturbinene kryper sørover mot Trondheimsfjorden

Nordic Wind AS har utbyggingsplaner for Fosenalpene som vil endre […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

1. juni 2024

Del:

Nordic Wind AS har utbyggingsplaner for Fosenalpene som vil endre landskapet dramatisk. Hvilket landskap, hvilke kulturminner og hvilke spor ønsker vi å overlate til våre etterkommere?

Tekst: Bård S. Solem


Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Erkebispegården, Nidarosdomen og Munkholmen – kulturminner og monumenter som knytter oss til stedet, historien, landskapet, våre omgivelser og våre forfedre – skaper identitet. Hvilket landskap, hvilke kulturminner og hvilke spor ønsker vi å overlate til våre etterkommere?

  • 60 turbiner i 250 m høyde på Fosenalpene?
  • 60 km sønderskutt fjell?
  • Rasert og punktert myr?
  • Tapt natur?

Hvilke verdier setter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt regnskap når de vurderer fordeler og ulemper? Hvilke verdier setter de på naturtap, intakte økosystem, utmarksbeite og livskvalitet?

Nordic Wind AS har vært på besøk hos kommunestyret i Indre Fosen og foreslått 30-60 turbiner på Fosenalpene. Indre Fosen kommune står foran et verdivalg når de nå slipper Nordic Wind AS innenfor døra, men beslutningen angår innbyggere i Trondheim også. Om området bygges ut, vil turbinene være godt synlige fra Trondheim. Også Inderøya kommune (tidl. Mosvik), som ligger litt lenger øst, har hatt besøk av Nordic Wind. I Heim kommune har Statkraft og Aneo foreslått tre ulike prosjekter, som vil påvirke store områder – også utenfor kommunens grenser.

Spiret på Nidarosdomen rager 87 meter over bakken. Det når ikke engang opp til navlen på en vindturbin som kan være tre ganger høyere.

Vindkraftutbyggernes konsulenter foretar nå såkalt «screening» av areal på digitale kart. Arealer som ikke utelukkes grunnet bebyggelse eller dårlige vindressurser, blir av utbyggere sett på som ubrukte og interessante for vindindustri. I mine øyne er det stikk motsatt – arealer som i stor grad er intakte, har størst verdi og må beskyttes mot inngrep!

Det er i denne fasen – før fase 0 – de foretar «screening» og kontakter grunneiere og kommunene for å vurdere mulighetene. Dette foregår i all hemmelighet før det iverksettes en «mulighetsstudie». Dermed sniker de seg inn før samtalene og møtene blir journalført og referert. Det er i denne fasen grobunnen for lokale konflikter og splittede lokalsamfunn oppstår.

På Fosenalpene har Nordic Wind AS og Rambøll foretatt en «screening». Deretter har de foreslått et planareal som de mener kan være aktuelt for vindkraft. Dette har de så presentert for Indre Fosen kommune, som nevnt. På bildet ser vi hvordan det kan ta seg ut sett fra Trondheim. Munken, rett over spiret til Nidarosdomen, ligger 519 m over havet. Turbinene som foreslås i dag er gjerne 200-260 m høye. Spiret på Nidarosdomen rager 87 meter over bakken. Det når ikke engang opp til navlen på en vindturbin som kan være tre ganger høyere.

Turbinene på bildet er 250 m høye og plassert innenfor det planarealet som er foreslått. Er det et slikt landskap vi ønsker å overlate til våre etterkommere?


Kronikken ble først publisert av KSU.