Insekt Haramsøya

Godt nytt år!

Av Styreleder Eivind Salen Velkommen til 2021! Vi skal selv […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

1. januar 2021

Del:

Av Styreleder Eivind Salen

Velkommen til 2021!

Vi skal selv sørge for at året blir godt.

Det var mye gledelig som skjedde i 2020. Vi flyttet kampen om et bærekraftig samfunn veldig langt i riktig retning, mange titalls tusen har nå skjønt alvoret i situasjonen. Det er hundrevis og tusenvis som stiller opp som frivillige, med alt de har å gi.

Og det haster enormt. Det står om den planeten vi lever på, naturen vi er avhengige av. Det går kaldt nedover ryggen når man innser at folk er villige til å ofre dette for penger. Og når denne type mennesker får plassert sine folk i maktposisjoner. Sånn at vi får en statsmakt som rett og slett vil gjøre det. Ødelegge naturen, for å øke rikdommen til mangemillionærer. Og sende regningen til folket.

Det er den styggeste løgnen vår tid har sett. Ideen om at det går an å bruke begrepet grønt skifte om å legge den levende naturen under asfalt, grus og betong. Den absurde tanken at vi må redde verden ved å ødelegge den. Trusselen om klimaendringer blir brukt til å få politikere og samfunn med på å skape vanvittige rikdommer til noen ytterst få, på bekostning av alt levende.

De kaller det fornybart. De kaller det bærekraftig. Og de kaller oss «vindkraftmotstandere». De har ressurser vi vanskelig kan konkurrere mot, i hvert fall økonomisk og med nettverk i maktapparatet, men vi har sannheten og vi har medmenneskeligheten. Øyfjellet kan bare ødelegges en gang. De velger å gjøre det nå. Det er ikke fornybart. Det er ikke bærekraftig. Det er en gang – og for alltid.

Vi er ikke motstandere av vindkraft, ikke i egentlig forstand. Vi er motstandere av tanken om at hver ressurs på jorden skal kunne brukes nå og ranes fra ettertiden, og at de veldige rikdommer vår herlige planet gir oss skal samles i hendene på noen veldig, veldig få og veldig, veldig mektige. Vi er Motvind mot alt dette, vi kjemper for verdiene som ikke måles i tall, og som gir rikdommer alt levende kan få glede av.

Det er bare dette som er bærekraftig. Ikke ta mer enn du legger igjen, tenk heller at det skal gå i pluss. Naturen er laget slik, den er helt fantastisk. Den reproduserer seg i overflod, når vi bare gir den sjansen til det. Grunntanken i den norske folkesjela er å gi gården videre i bedre stand enn man fikk den.

Det er fremmed for oss å slakte hele bølingen for å ha en heidundrende fest i en ikke bærekraftig overflod. Det er fremmed for oss å høste inn avlingen uten å plante ny. Det er fremmed for oss å sprenge ned Haramsøya, for at direktører i Zephyr og Taaleri skal få millionbonuser. Fremmed å ødelegge Stadtlandet for all fremtid, for den kortsiktige økonomiske gevinsten til Falck Renewables.

Alvoret har gått opp for folk. Det er vi her ute, som Espen Barth Eide (AP) kalte oss fra Stortingets talerstol, i desember. De der inne har visst litt vondt for det. De har gått i surr hva som er ekte verdier, hva som er verdt å kjempe for, verdt å leve for.

Godt nytt år! Måtte det bli et år i Motvind.

Nye innlegg