Kaafjord_Guolas

Gratulerer Kåfjord – Lihkku beivviin Gáivuona!

Finskeide St1s ønske om et ja til konsekvensutredning for vindkraft i fjellene mellom Reisadalen og Skibotndalen fikk i dag nei i kommunestyret i Kåfjord.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

7. desember 2020

Del:

Foto: Gudmund Sundlisæter

Finskeide St1s ønske om et ja til konsekvensutredning for vindkraft i fjellene mellom Reisadalen og Skibotndalen fikk i dag nei i kommunestyret i Kåfjord.
Det koster ingenting å si nei i dag, lengre ut i prosessen har det vist seg vanskelig, ja, umulig. Dette var nok noe av bakgrunnen for kommunestyrets enstemmige vedtak.


– Valget var lett, sier ordfører Bernt Lyngstad (AP) som sammen med sine politiske kollegaer har gjort en politisk jobb det står respekt av. Sammen med Porsanger kommune, er Kåfjord en politisk ledestjerne som vi kan stole på. I dag puster mange lettet ut.

Bransjen ivrer for å skaffe seg fotfeste i kommunene, og prøvde her å omgå regulær konsesjonsprosess ved å tilby konsekvensutredning i en tidlig fase. Dette var det altså ikke grunnlag for i Kåfjord, hverken i befolkninga eller i kommunestyret.

Spørsmålet om for eller mot konsekvensutredning har vært gjenstand for debatt i avisene og i lokalpolitisk debattforum på Facebook. Prosessen har vært interessant:
Deling av fakta og informasjon med opplysende artikler i avisene og på sosiale medier. Kåfjord Ap gjorde tidlig vedtak mot vindkraft. Hektisk aktivitet på det lokalpolitiske forumet, drevet fram av aktører som etter all sannsynlighet jobbet for vindkraftprosjektet.
Stort lokalt engasjement om fellesverdiene og motstand mot naturødeleggelser.

Saka vil nok bli studert med stor interesse av bransjen som nå må utmeisle nye strategier.

Vedtaket i Kåfjord kommunestyre:

1. Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.

2. Kåfjord har en natur som allerede er under press fra tidligere utbygging av vannkraft, gruvedrift og kraftlinjer. En KU vil ikke endre på omfanget av inngrepet i naturen. Kåfjord kommune er en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometrene ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner.