Første mai 2022, MN

Gratulerer med første mai!

Første mai løftes det frem en rekke politiske saker som […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

1. mai 2022

Del:

Første mai løftes det frem en rekke politiske saker som angår og opptar vanlige folk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En fellesnevner for mange saker er at man krever rettferdighet. Grafisk design: Siri Fjeseth. Foto: Nina Taralrud


Første mai feires som arbeiderbevegelsens dag over hele verden. Fram til første verdenskrig ble dagen ofte brukt til å fremme kravet om åttetimers arbeidsdag. I seinere år har man brukt dagen til å løfte frem en rekke politiske saker som angår og opptar vanlige folk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En fellesnevner for mange saker er at man krever rettferdighet.

Når vi i Motvind Norge kjemper imot vindindustrien handler det også om rettferdighet. Vi ønsker å verne naturen fordi den har verdi i seg selv, men også fordi vi lever av den. I vedtektene våre står det at vi skal arbeide «for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, relevante nasjonale minoriteters samt urfolks og reindriftsnæringenes rettigheter». Mange av våre medlemmer benytter første mai til å fremme disse sakene, og det er vi stolte av. Gratulerer med dagen!

Nye innlegg

Første mai 2022, MN

Gratulerer med første mai!

Første mai løftes det frem en rekke politiske saker som […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

1. mai 2022

Del:

Første mai feires som arbeiderbevegelsens dag over hele verden. Fram til første verdenskrig ble dagen ofte brukt til å fremme kravet om åttetimers arbeidsdag. I seinere år har man brukt dagen til å løfte frem en rekke politiske saker som angår og opptar vanlige folk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En fellesnevner i mange saker er at man krever rettferdighet.

Når vi i Motvind Norge kjemper imot vindindustrien handler det også om rettferdighet. Vi ønsker å verne naturen fordi den har verdi i seg selv, men også fordi vi lever av den. I vedtektene våre står det at vi skal arbeide «for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, relevante nasjonale minoriteters samt urfolks og reindriftsnæringenes rettigheter». Mange av våre medlemmer benytter første mai til å fremme disse sakene, og det er vi stolte av. Gratulerer med dagen!

Nye innlegg

Gå til toppen