Pressemelding 15.01.23

Grovt vindkraft-løftebrudd fra Regjeringen

Motvind Norge mener regjeringen må respektere Stortingets vindkraftmelding fra 2020. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

15. januar 2023

Del:

Motvind Norge mener regjeringen må respektere Stortingets vindkraftmelding fra 2020. Grafisk design: Siri Fjeseth

Forslag til endringer i lovene som regulerer vindkraftplanleggingen er lagt ut på høring med høringsfrist 27. februar 2023. Både organisasjoner og privatpersoner kan sende inn høringsuttalelser. Her kan du lese Motvind Norges umiddelbare reaksjon.

Pressemelding fra Motvind Norge

Motvind Norge er svært kritiske til at regjeringen vil overføre makt fra kommunene til regjeringen og vindkraftbransjen, og mener mangelen på oppfølging av Stortingets vindkraftmelding fra 2020 der innstramminger ble lovet, utgjør et grovt løftebrudd.

Regjeringen viser grunnleggende mangel på respekt for demokratiske prosesser, mener Hildegunn Flengstad, som er leder for Motvind Norge. Foto: Privat

«Det er tragikomisk. Først nekter regjeringen å følge opp en vindkraftdom i Høyesterett som påviser menneskerettsbrudd mot samene, og nå fortsetter de å trenere Stortingets vindkraftmelding. De viser grunnleggende mangel på respekt for demokratiske prosesser. Olje og Energiminister Terje Aasland feilinformer når han sier at de tar vekk adgangen til statlig plan. I forslaget til lovendringer beholder regjeringen retten til å tvinge gjennom vindkraft mot befolkningen og kommunenes vilje med statlig plan», sier Hildegunn Flengstad, leder i Motvind Norge.


Etter regjeringens forslag vil vindkraftprosjekter bli behandlet akkurat som før, men kommunene må sette av areal til vindkraft i en arealplan før det blir gitt konsesjon. Denne avsettingen blir irreversibel. Etter dette kan det komme store endringer der kommunen er redusert til høringspart. Det kan bli flere og større turbiner, økt skade på natur og dyreliv, turbiner kan komme nærmere boliger og prosjekter kan selges til skatteparadis.

Det kan bli flere og større turbiner, økt skade på natur og dyreliv, turbiner kan komme nærmere boliger og prosjekter kan selges til skatteparadis.

«Det nye forslaget til konsesjonsprosess overgir myndighet til private vindkraftutviklere, som kan gjøre store endringer som kommunen ikke kan stanse. Dette oppfatter vi som et brudd både med Stortingets og Hurdalsplattformens forutsetning om lokal forankring og aksept. Helsekonsekvenser og verdifall på boliger er fortsatt ikke en del av konsesjonsbehandlingen hos energimyndighetene. Når det ser ut til at kommunene må gi fra seg samordningsplikten, kontroll over areal, myndighet og ansvaret for egen befolkning, kan jeg ikke fatte at noen lokalpolitikere vil våge å gå inn for vindkraft», sier juridisk rådgiver i Motvind Norge, Anne Baardvik.


I dag kan kommunene avvente det endelige prosjektet og så velge å sette ned foten dersom det er store uønskede endringer. Regjeringen har kunnet overprøve dette gjennom statlig plan, men det har i liten grad blitt gjort i nyere tid. Lovforslaget vil derfor overføre makt fra kommunene til regjeringen og vindkraftbransjen. Bare to kommuner i Norge har til nå ønsket behandling av nye vindkraftprosjekter, Lebesby og Gamvik i Finnmark.

«Regjeringen legger opp til å behandle nye store vindkraftsaker i samiske reinbeiteområder etter samme regelverk som ga brudd på folkeretten i Fosen-dommen i Høyesterett. De går med åpne øyne inn for nye menneskerettsbrudd mot den samiske befolkningen», sier Motvind-leder Flengstad.

«De går med åpne øyne inn for nye menneskerettsbrudd mot den samiske befolkningen»

I Stortingsmeldingen «Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen», lovet et samlet Storting mellom annet at høyden på turbinene skulle begrenses, avstanden til boliger skulle økes, og naturverdier skulle vektlegges sterkere. Motvind Norge krever at dette legges frem uten opphold, og krever at ingen vindkraftprosjekter i konflikt med samiske reinbeiteområder behandles før Fosen-dommen er ryddet opp i. Organisasjonen minner om at alle stortingspartier har kritisert systemet som regjeringen nå vil videreføre uten innstramminger.

Organisasjonen minner om at alle stortingspartier har kritisert systemet som regjeringen nå vil videreføre uten innstramminger.

Flertallet i befolkningen er mot mer vindkraftutbygging, poengterer John Fiskvik, som er 1. nestleder i Motvind Norge. Foto: Privat.

«Regjeringens forslag er samlet sett et grovt løftebrudd mot kommunene, befolkningen og Stortinget. Vi håper opposisjonen vil stå sammen for å kreve at regjeringen slutter å ignorere Stortingets vedtak», sier 1. nestleder John Fiskvik. Han fortsetter: «Et flertall i befolkningen er mot mer vindkraft. Vi vil mobilisere nå og frem til kommunevalget i høst. Alle som vil gi vindkraftbransjen frie tøyler til å ødelegge og selge vår unike natur for økt strømeksport vil merke det på valgdagen».


Nye innlegg