Hans Petter Thue dømt i tingretten

Hans Petter Thue på Haramsøya, i media omtalt som “vindkraftaksjonisten”, ble landskjent da han nekta å flytte bilen sin for Stangeland maskin sine anleggsmaskiner. Nå har Møre og Romsdal tingrett dømt han til å betale ca. 260 000 kroner til utbygger og 30 000 i bot.

Han parkerte bilen sin på tvers av vegen til fjellet der han bodde i 14 dager, før politiet tilkalte bergingsbil og flytta både han bilen. Thue nekta også å innrette seg etter politiet sine instrukser. Tingretten mener at han blant anna brøt utbyggers ferdselsforbud på fjellet og at han sammen med andre demonstranter, prøvde å hindre en bil med sprengstoff å komme av ferga.

I tingretten blei Thue dømt til å betale 257 671 kroner i erstatning til Haram kraft AS. Han er også dømt til å betale ei bot på 30.000 kroner.
Thue som er heilt uenig i retten sin avgjørelse, anka dommen på stedet.

– Jeg anka både for lovbruken, bevisforståing, straffeutmåling og erstatningskravet, sier Thue til NRK. Han forklarer at han handla slik han gjorde fordi han hadde rett til å både parkere og ferdes på familien sin eiendom. Han er også bekymra for hvordan naturen blir påvirka av anleggsarbeidet og av vindkraftanlegget.

Vindkraftaksjonist må betale erstatning for aksjonar, NRK 15.11.2021
Vindkraftaksjonist må betale erstatning for aksjoner, Nationen 15.11.2021

Straffesaka er omtalt på TV2 Nyhetene, her og her

Vindkraft på Haramsøya – reportasjer i NRK

Haramsøya og Haramsfjellet vindkraftverk
Om Haramsøya og vindraftsaka, fram til juni 2020