GoliatVind planlegger å installere fem enorme havvindturbiner i farvannet utenfor Hammerfest i løpet av 2024. Illustrasjonen viser et havvindanlegg i Nordsjøen. Foto: Jesse De Meulenaere

Har vindkraftbransjen overtatt Olje- og energidepartementet?

Havvindaktøren GoliatVind erklærer byggestart i 2024, men har ennå ikke […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

3. januar 2024

Del:

Havvindaktøren GoliatVind erklærer byggestart i 2024, men har ennå ikke søkt om konsesjon. Bjarne Jensen undrer seg over hvordan dette kan være mulig. 

Tekst: Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg


Teksten ble først publisert i Stavanger Aftenblad, som tilsvar til et innlegg publisert av direktøren i Source Galileo Norge. 

I et innlegg i Stavanger Aftenblad sier direktøren i Source Galileo Norge: «I 2024 starter arbeidet med å koble fem flytende havvindturbiner på Goliat-plattformen utenfor Hammerfest.» Hvis dette er rett, må de utenlandske eierne av GoliatVind ha overtatt styringen av Olje- og energidepartementet (OED) og allerede fått tillatelse under bordet/på bakrommet eller i heisen (som i TV-serien Makta). GoliatVind har ikke søkt om konsesjon for å bygge ut GoliatVind utenfor Hammerfest. De har sendt ei melding til OED om forslag til et utredningsprogram som nå er ute på høring. Bakgrunnen for dette var at OED har fastslått at «det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag».

Fagfolk advarer om at vi ikke vet nok om hvordan havvindanlegg kan påvirke det biologiske mangfoldet i og rundt havet.

NRK hadde nylig en artikkel om det manglende kunnskapsgrunnlaget for utbygging av havvind i Norge. Satsing på havvind der vi knapt vet noe om naturen. Også Motvind Norge har nylig påpekt de store hullene i kunnskapsgrunnlaget og konsekvensene av havvind som: «Havvindanlegg påvirke fiskerinæringen negativt. Store havområder gjøres utilgjengelige for fiske når det monteres vindturbiner. Fagfolk advarer om at vi ikke vet nok om hvordan havvindanlegg kan påvirke det biologiske mangfoldet i og rundt havet. Vi vet at mange sjøpattedyr kommuniserer via lydbølger, og at menneskeskapt støy kan forstyrre den finstemte kommunikasjonen. At trekkfugler og sjøfugler rammes hardt når det bygges ut vindindustri, er godt dokumentert.» Fiskeriorganisasjonen Fiskebåt sier «Fiskebåt aksepterer ikke vindkraftutbygging på Goliat-feltet». Alle de påviste manglende kunnskaper og konsekvenser vil selskapet GoliatVind hoppe over, og vil begynne å bygge og installere fem enorme turbiner allerede i 2024!

Ikke lønnsomt

Så påstår et styremedlem i Norwegian Offshore Wind at havvind vil bli lønnsom. Det framlegges ingen dokumentasjon på dette. Det som er dokumentert er at havvindfeltet Hywind Tampen kostet norske skattebetalere nesten 8 milliarder kroner. Sørlige Nordsjø 2 vil krever ca 30 milliarder (23 + inflasjonsjustering) i offentlige subsidier/skattekroner fra ca år 2030 til 2045.

Lars Sørgard professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH og leder av Energikommisjonen sier: «Hvis Norge matcher utenlandske subsidier, er vi i en situasjon der vi subsidierer havvind for å sende kraft til en subsidiert grønn industri.» Nettavisen hadde nylig en god analyse: «Men for å ha et produkt å eksportere, må Norge kunne tilby en pris verden er villig til å betale. Med 3 kroner per kWh, vil eksportmarkedet være minimalt.» For at flytende havvind skal bli «lønnsom» for selskapene som vil bygge ut vindkraft, må altså prisen være opp mot 3 kroner pr kwh. Dette er det oss strømkunder, næringslivet og industrien må betale. GoliatVind er planlagt tilknyttet strømnettet N04 i Nord-Norge. Her har gjennomsnittsprisen de siste årene vært fra 10-50 øre pr kwh. Strømprisen settes gjennom Nordpool børsen. Den virker sånn at det er høyeste pris for den siste kwh som blir gjeldende for alle kundene. Det vil i praksis si at Nord-Norge kan få en strømpris på rundt 3 kr/kwh. Dette er selvfølgelig ikke bærekraftig.

For at flytende havvind skal bli «lønnsom» for selskapene som vil bygge ut vindkraft, må altså prisen være opp mot 3 kroner pr kwh. Dette er det oss strømkunder, næringslivet og industrien må betale.


 

 

Nye innlegg