Munch, Strandmystikk 1897 fargetresnitt, Siri Fjeseth, 12.05.22

Havvindmelding på gyngende grunn

Foto og grafisk design basert på Edvard Munchs maleri «Strandmystikk» […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

19. mai 2022

Del:

Foto og grafisk design basert på Edvard Munchs maleri «Strandmystikk» (1897): Siri Fjeseth


Onsdag 11. mai arrangerte regjeringen pressekonferanse om havvind. Statsminister Jonas Gahr Støre holdt i denne forbindelse et innledende innlegg som nå er skrevet ut og gjengitt på regjeringens nettsted. I innlegget viser Støre til Hurdalsplattformen, hvor det er skrevet inn «en storstilt satsing på havvind i Norge». Han annonserer at det nå skal deles ut «områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge» innen 2040, som nesten vil være «en dobling av dagens kraftkapasitet», og antyder at dette vil kunne la seg gjøre med om lag 1500 havturbiner, avhengig av «teknologi og omfang». Støre vet altså ikke om det vil la seg gjøre å sikre en produksjon på 30 000 MW med 1500 havturbiner, men han går likevel ut med tallet.  

«Vi trenger mer kraft i bidrag fra Norge for at Europa kan nå klimamålene», hevder statsministeren. Uten å kunne vise til noe troverdig klimaregnskap, legger han til grunn at en massiv industrisatsning til havs vil forbedre det globale klimaet. Den planlagte produksjonen er forøvrig ikke i nærheten av å dekke Europas kraftbehov. Er det ansvarlig politikk å sette i gang med en storstilt industrisatsning uten å kjenne konsekvensene for livet i havet, for å nå et urealistisk mål? Naturvernperspektivet er fraværende og konsekvensene for fiskeriene nevnes knapt.   

Er det ansvarlig politikk å sette i gang med en storstilt industrisatsning uten å kjenne konsekvensene for livet i havet, for å nå et urealistisk mål?

Motvind Norge

Støre påstår at et av målene med havvindsatsningen er «å sikre lave priser og sørge for rimelig kraft til folk og bedrifter». Imidlertid ser vi i praksis en overdreven krafteksport som truer norske arbeidsplasser og vanlige folks økonomi. Forskning viser at etableringen av de såkalte utenlandskablene har økt strømprisene. Statsministeren skryter av det historiske fortrinnet Norge har hatt, med god «tilgang til rimelig, fornybar og ren kraft», men dette fortrinnet har Arbeiderpartiet over tid bidratt til å bygge ned. Argumentasjonen henger ikke sammen med det som faktisk er gjort i kraftpolitikken.    

I Motvind Norge ser vi det som svært problematisk at regjeringen går så hardt ut når det ikke samtidig kan vises til troverdige regnestykker. Vi stiller oss tvilende til påstanden om at 1500 havturbiner med dagens teknologi vil kunne gi en dobling av den totale produksjonen. Dessuten ser vi det som sannsynlig at en massiv satsning på havvind vil kunne svekke både økonomien og kraftforsyningen. Regjeringen bruker store ord om en industriutbygging som ser ut til å være på gyngende grunn. Skal vi virkelig bruke enorme summer på havvind uten først å utrede konsekvensene?

I Motvind Norge ser vi det som svært problematisk at regjeringen går så hardt ut når det ikke samtidig kan vises til troverdige regnestykker.

Motvind Norge

Her kan du lese mer om hvordan Motvind Norge stiller seg til regjeringens havvindplaner.

Nye innlegg