En storstilt utbygging av havvind kan ødelegge matfatet vårt, advarer innleggsforfatteren. Grafisk design: Motvind Norge

Havvindutbyggingen er i konflikt med Montrealavtalen

Har regjeringen allerede helt glemt Montrealavtalen? Iveren etter å bygge […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

16. april 2023

Del:

Har regjeringen allerede helt glemt Montrealavtalen? Iveren etter å bygge ut havvind kan tyde på det. En storstilt utbygging av havvind kan ødelegge matfatet vårt, det er dessuten i strid med avtalen om å ta vare på havene våre på grunn av klima, forurensing og tap av naturmangfold.

Tekst: Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg


 

Den omfattende utbyggingen av vindkraft til havs som det nå legges opp til, er i direkte konflikt med det som ble vedtatt på naturtoppmøtet i Montreal i desember 2022, og som Norge har forpliktet seg til å respektere. På Miljødirektoratets nettsted kan man blant annet lese følgende redegjørelse fra Montreal-møtet: «Selv om havet er vårt største og mest artsrike økosystem og avgjørende for våre liv, kommer det ofte i skyggen av naturen på land. Det ser vi også her på naturtoppmøtet, og ønsker å gjøre noe med det. Derfor har Norge i tospann med Australia tatt initiativ til å få partene her med på et krafttak for havet, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide».

 

Skal avtalen være verdt mer enn papiret den er skrevet på, kan ikke norske myndigheter industrialisere store havområder.

I selve erklæringen som Norge fremmet sammen med Australia står det følgende om verdenshavene: «The health of the ocean is a common concern of humankind. A healthy ocean will benefit all life on Earth. Sustainable management across all marine and coastal areas, including conservation and sustainable use, is dependent on science, knowledge, and good practices. […]The triple planetary crisis of climate change, pollution and loss of biodiversity is threatening the health of our ocean. […] And most important of all, they regulate our climate and store vast amounts of karbon». Skal avtalen være verdt mer enn papiret den er skrevet på, kan ikke norske myndigheter industrialisere store havområder. Ingen vet hvilke konsekvenser dette kan få for livet i havet.

Hva med fiskeriene?

Miljødirektoratet skriver også dette om havet: «Havet er verdens største økosystem og rommer et større artsmangfold enn alt biomangfold på land til sammen. Naturen i havet er livsgrunnlag for mennesker over hele verden. Havet bremser effektene av klimakrisen, ved å binde enorme mengder karbon og ved å sikre at vi har motstandsdyktige økosystemer under et klima i endring. Hvis det forvaltes bærekraftig og rettferdig, kan havet bidra til å løse noen av verdens største utfordringer.» I Motvind Norge forventer vi at havet forvaltes på en bærekraftig måte, slik Miljødirektoratet oppfordrer til. Da kan det ikke bygges ut industriell havvind. Økt vern av hav må starte i dag!

I tillegg til de tre krisene klima, forurensing og tap av naturmangfold som Montreal-erklæringen løfter frem, kan verden også stå ovenfor en matkrise, som blant annet skyldes krigen i Europa. Da er det svært viktig å ta vare på norske havområder for matproduksjon. En storstilt utbygging av havvind kan ødelegge matfatet vårt.


Nye innlegg