[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″]

Helseeffekter av vindkraftverk

Kommunenes rolle og myndighet ift. vindkraftverk. Regelverket, påvirkningsmuligheter, myndighet, etc. Robijne Verstegen, seniorrådgiver byplan, Sandnes kommune.

Fagkonferanse om helseeffekter av vindkraftverk 21. april 2021 Arr.: Rogaland brann og redning IKS i samarbeid med kommunelegeforum. 

[/col] [/row]