Historikk

Motvind Norge er et resultat av et opprør mot den energipolitikk som skiftende regjeringer og Stortinget har ført de siste tiårene og der konsesjoner til vindkraft og småkraft er gitt på mangelfullt beslutningsgrunnlag og uten dokumentert klimaeffekt. Etter hvert som flere vindkraftprosjekt ble realisert, har stadig flere opplevd dette regimet som et overgrep på natur, miljø og lokalsamfunn, og brudd på folks rettsoppfatning. Naturtap og stedstap er blitt nye ord i det norske språk. Media viste liten interesse. Fra spredte røster, ble protester og kritikk stadig mer høylydt fra 2018. Etter flere store aksjoner, folkemøter og seminarer, dokumentasjon og debatt i media, ble 2019 et vendepunkt. Fra 2019 har de store riksdekkende organisasjonene innen natur og friluftsliv arbeidet sammen, og Motvind Norge ble etablert som riksdekkende organisasjon
.

Fra å være en organisk oppstått motstandsbevegelse, kom organisasjonen Motvind Norge på plass høsten 2019, utviklet av frivillige til en organisasjon med vedtekter, medlemmer, valgt styre og rettslig interesse. Parallelt med etableringa ble det levert på innhold med høringsuttalelser, fagrapporter og store arrangementer. Det første landsmøtet ble arrangert på Frøya 16. november 2019, og ved årsskiftet 2019-2020 hadde Motvind Norge 8 000 registrerte medlemmer. Motvind Norge disponerer ekspertise innen natur og miljø, samfunnsfag, jus, økonomi og teknologi, og kjennskap til energipolitikk og konsesjonssystem. Lokalkunnskaper er en annen styrke. Motvindbevegelsen målbærer erfaringene fra lokalsamfunn og mennesker som er direkte rammet av utbygging eller av overhengende trusler om utbygging.

(Les invitasjonsbrev til lokale aksjonsgrupper her)

For den som vil lese mer, vil vi legge ut en mer detaljert historie om framveksten av opprøret og folkebevegelsen som ledet fram til etableringa av Motvind Norge.