Historikk

Motvind Norge oppstod i 2019, i protest mot feilslått kraftpolitikk vedtatt av Stortinget, og implementert av skiftende regjeringer, i løpet av de siste tiårene. Det ble politisk bestemt at vi skulle satse på vindkraft i Norge, uten at man hadde oversikt over konsekvensene. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rakk å dele ut nesten hundre vindkraftkonsesjoner før forslag til en nasjonal ramme for vindkraftutbygging ble lagt fram våren 2019. Kartene som fulgte den nasjonale rammen, viste  svært omfattende arealbruk, noe som fikk mange til å steile. Lokale motstandsgrupper fant sammen, og ildsjeler fra ulike kanter av landet sørget for at Motvind Norge ble stiftet høsten 2019.

Vindindustrien ble i utgangspunktet solgt inn som klima- og naturvennlig. Troverdige klimaregnskap ble imidlertid aldri lagt frem, og utbyggingene viste seg å være svært naturødeleggende. Myndighetene tillot utbygging på tvers av loven, uten å ta hensyn til verken natur, folkehelse eller samiske rettigheter. Mye av det som har skjedd i vindkraftsaker bryter med vanlige folks rettsoppfatning. Etter Fosendommen, som falt i Høyesterett 11. oktober 2021, kan ingen benekte at vindkraftsatsningen har medført alvorlige lovbrudd.

Motvind Norge var i utgangspunktet en nasjonal organisasjon med kun uformell tilknytning til lokallag. På landsmøtet i april 2023 ble det bestemt at regional- og lokallag skulle innlemmes formelt i organisasjonen. Motvind Norge har i dag om lag 18 000 medlemmer, regionallag i alle landsdeler og lokallag i alle landets fylker.