crypto-blog-featured-image1

Hjelp oss å skaffe flere medlemmer!

Motvind Norge utfordrer deg og alle andre medlemmer til å være med i kampanjen! La det gå sport i det å rekruttere nye medlemmer.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. juli 2021

Del:

Vindkraftlobbyen mobiliserer mot valget. Skaff nye medlemmer i Motvind!

Kraftlobbyen mobiliserer nå for å få godkjent nye konsesjoner over hele landet. Nylig åpnet NVE for å behandle konsesjonssøknader som har konsekvensutredninger, og vi må vente en flom av nye søknader når justerte retningslinjer for konsesjonsbehandling er klare. Bransjeorganisasjonen NORWEA arbeider for å forhindre reell skattlegging av vindkraftverk. Nye eksportkabler og elektrifisering av sokkelen med strøm fra land vil drive strømprisene opp og nye vindkraftverk blir mer «lønnsomme» uten direkte subsidier. Dette tar vi som kjemper for natur, landskap og lokalsamfunn på største alvor. Vi er mange og vi har oppnådd mye. Vi utfordrer alle medlemmer til å verve nye medlemmer.

«Vindkraftmotstanderne har vunnet politikerne» – dette er konklusjonen etter  en gjennomgang av partiprogrammene og utviklinga fra 2017 til 2021. Les artikkelen i fagbladet Europower Energi 23. juni her.

Vi trenger mange flere medlemmer – av to årsaker:
– Medlemstall gir politisk tyngde, særlig i et valgår.
– Medlemskontingenten er ryggraden i alle medlemsorganisasjoners økonomi.

Det er viktig å sikre bærekraftig naturforvaltning og energipolitikk i det nye Stortinget, og for å få best mulig gjennomslag for våre standpunkter, vil vi drive aktiv «motvind-valgkamp» og vervekampanje fram mot 13. september.
La det gå sport i det å rekruttere medlemmer. Hvis hvert enkelt medlem i snitt skaffer ett nytt medlem, nærmer vi oss 40.000! Det ville gi en formidabel styrke i vårt politiske arbeid.

Å melde seg inn er enkelt. Gå inn via PC, nettbrett eller mobil på motvind.org, trykk på den røde knappen «BLI MEDLEM», resten er enkelt!

Bli med og skaff nye medlemmer, og du bidrar til at Motvind Norge kan stå enda hardere på!
Lykke til – og på forhånd takk!

Eivind Salen, leder             John Fiskvik, nestleder
                 

Nye innlegg