Vardetenning mot vindkraft 2022, 07.10.22

Husk vardetenningen i dag!

I dag, 8. oktober, vil ilden flamme fra mer enn […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. oktober 2022

Del:

I dag, 8. oktober, vil ilden flamme fra mer enn 200 varder, både i og utenfor Norge. Vi varsler om vindindustrien som truer med ødelegge det siste vi har av urørt natur. Registrér din varde, eller ditt bål, hos ildsjel Irene Njå-Gjellestad og bli en del av arrangementet du også!

Når Motvind Norges logo er utformet som en varde, er det ingen tilfeldighet. Fra gammelt av har varder blitt brukt her i landet for å varsle om fare, og denne tradisjonen holdes i hevd av organisasjonens medlemmer. Substantivet varde er beslektet med de norrøne ordene varði som handler om å være vár og oppmerksom, og varða som handler om å holde vakt, og det er det vi gjør. Gjennom å utføre en symbolsk handling, viser vi at vi bryr oss om naturen. Det høye antallet varder som brennes samtidig viser også et sterkt fellesskap.

Når Motvind Norges logo er utformet som en varde, er det ingen tilfeldighet.

Som kjent blir vindindustrien solgt inn som et klimatiltak, til tross for nyere forskning som viser at det beste vi kan gjøre for klimaet er å la naturen være i fred. Når klimaargumenter misbrukes på denne måten, er vi på vakt. Vi er oppmerksomme, og sender inn mer enn 7000 høringssvar, når myndighetene midt i sommerferien legger til rette for vindkraftutbygging uten krav om prosjektspesifikke konsekvensutredninger, i tråd med EUs ønsker. Når nedbygging av natur påstås å være svaret på uansvarlig eksport av vannkraft, er vi våkne, og vi holder oss til saken, uansett hvor usaklige de beskyldningene som rettes mot oss, er.

Vindkraftmotstandere på Frøya var tidlig ute med å tenne opp ild for å markere motstand mot vindindustri. Bildet ble tatt på Frøya 8. oktober 2019. Foto: Jan-Egil Eilertsen

Hvordan arrangere en egen vardetenning?

Vil du arrangere en egen vardetenning og samtidig ta del i den internasjonale markeringen, så ta kontakt med Irene Njå-Gjellestad via Messenger, og sørg for at varden blir registrert på kartet med adresse og GPS-koordinater. Det man trenger for å få det til, er én eller flere ildsjeler, en grunneier som har gitt tillatelse til en politisk markering der bålet skal stå, og at brannvesenet er varslet. Noen velger å lage et større arrangement med taler og kulturelle innslag, men dette er på ingen måte noe krav for å delta.  

Nye innlegg