Lofoten og Vesterålen, 21.10.22

Hvem vil ødelegge Lofoten og Vesterålen?

Skepsisen er stor til foreliggende planer om å bygge ut […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. oktober 2022

Del:

Skepsisen er stor til foreliggende planer om å bygge ut vindkraft i Lofoten og Vesterålen. Grafisk design: Siri Fjeseth


Tekst: Sveinulf Vågene, rådgiver i Motvind Norge, Hildegunn Hervik Flengstad, styreleder i Motvind Norge, Annemor Ekeland, medlem av Motvind Norge og tidligere lokalpolitiker


Lofoten og Vesterålen er blitt en verdenskjent merkevare som årlig tiltrekker seg titusenvis av turister. At flere og flere stiller seg kritiske til foreliggende havvindplaner for dette unike området, er derfor forståelig.

Skepsisen er stor til Trollfjord Krafts planer om å installere vindturbiner på havbunnen i de grunne farvannene utenfor Hadseløya og Hadselsanden i Hadsel kommune. Et gigantisk vindindustriområde ute i fjorden vil forstyrre fugler, havpattedyr og fisk- både i utbyggingsfasen og i driftsfasen. Turister som i dag betaler store summer for å oppleve intakt natur, vil måtte oppsøke helt andre destinasjoner om ikke havvindplanene stanses.

Alt arbeid på et vindkraftverk i havet vil måtte utføres av store fartøyer og spesialister utenfra. Vindkraftverk skaper nesten ingen lokale permanente arbeidsplasser. Fartøyene har med seg alt de trenger og vil ikke én gang behøve å komme på land for å kjøpe kaffe på de lokale butikkene. Vindkraft gir svært lite tilbake, utenom litt penger i kommunekassa. Disse pengene kan neppe kan betraktes som annet enn smøring for å få adgang til å ta naturen, på land og til havs. Som en lokal fisker uttrykker det: «Ein kan farsken ikkje ete strøm».

Vindkraftanleggene er foreslått plassert i og i nærheten av flere naturreservat og fredningsområder. Grafisk design: Bård Solem

Det å leve tett på et vindkraftverk er krevende, både for den enkelte innbygger og for lokalsamfunnet som helhet. Ikke minst vil støy, lysblink og andre visuelle virkninger påføre befolkningen rundt Hadselfjorden store livsvarige plager, om foreliggende planer realiseres. Vindindustri i de områdene Trollfjord Kraft har utpekt, vil bombardere boligene langs kysten med sterk støy. Erfaringer gjort andre steder i landet, viser at helsekonsekvensene kan bli alvorlige.

Det blir alltid konflikter når de som skal leve med vindkraftverket finner ut hva det egentlig medfører av plager. På den andre siden står folk som ser fortjeneste og ikke tror de selv vil bli negativt berørt. De presser på for vindkraftverket – ofte mot folkeviljen. Slike konflikter skaper splittelser som det kan ta flere generasjoner å lege, konflikter som kan føre til tapt bolyst og fraflytting.

Det blir alltid konflikter når de som skal leve med vindkraftverket finner ut hva det egentlig medfører av plager.

Den planlagte utbyggingen har en prislapp på flere titalls milliarder og kan bare finansieres av et internasjonalt finansselskap. Kommunen har allerede mistet kontrollen med Bitcoin-senteret i Stokmarknes. Å gi fra seg kontroll over mer av kommunens arealer til mektige internasjonale aktører som kun tenker profitt, vil være et stort feilgrep. Det er ingen som helst tvil om at vindkraftutbygging på Hadselgrunnene vil være ødeleggende, både for merkevaren Lofoten og Vesterålen og på andre måter. Hadsel kommune vil være best tjent med legge bort planene raskest mulig, slik at man ikke kaster bort mer tid og ressurser og tid på det. Vi vet nok om vindkraft til å si nei til dette.

Å gi fra seg kontroll over mer av kommunens arealer til mektige internasjonale aktører som kun tenker profitt, vil være et stort feilgrep.

Konsekvensene vil bli store hvis de tre planlagte vindkraftprosjektene i Hadsel kommune realiseres. Kartet viser turbiner plassert med 1,2 km avstand innenfor de områdene som foreslås utbygd. De røde sonene viser dominans og influensområder i ulike avstander. Foto: Bård S. Solem


En tidligere versjon av teksten ble publisert 19. oktober av Bladet Vesterålen. Les mer om vindkraftplanene for Lofoten og Vesterålen her.