Hvem kan vi stole på?

Flere politiske parti enn de som i dag er representert på Stortinget, stiller til valg og er med i vår partioversikt.

Valget handler for mange om natur eller vindkraft og monsterlinjer. Hvilke politikere og politiske parti kan vi stole på? Kan #Stortingsvalget 2021 bli et protestvalg? Du kan gjøre en forskjell!

Truslene mot natur, samfunn og miljø er større enn noen gang, og Stortingsvalget 2021 blir et skjebnevalg på mange måter. Fordi vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi og forvolder store skader på natur, samfunn og miljø, er regimet blitt et symbol for en politikk mange forbinder med tvang og traumer, et korrumpert samfunn. Likevel holder de fleste partiene på Stortinget fast ved vindkraft, både på land og hav. 

Som samfunnsengasjerte naturvenner og vernere av naturen for generasjonene etter oss, må vi vise politikerne at dette er en utvikling vi ikke ønsker. Hvis dere ikke ønsker dette skal skje, bruk stemmeretten bevisst i høstens valg, ikke stem av gammel vane.

Ikke ta sjanser, les partienes program nøye. Partienes holdninger til vindkraft og energipolitikk, til overføringslinjer og eksportkabler er viktig.

Gode listetopper kan gjøre en god jobb for saka, selv om partiet ikke har en god holdning. Men – mange parti har nominert ivrige tilhengere av vindkraft på topp.

Ikke la deg lure av floskler som «grønne lønnsomme industriarbeidsplasser», «lokalt forankret», «verdiskapning», «industriutvikling», «i distriktene», «eksempel på godt og ønsket», «grønn energi», «bærekraftig energi», «grønn industriutvikling», sterkt ønsket», «ønskede vindkraftprosjekter», osv. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig. Gjør Stortingsvalget til et protestvalg!

Oversikt over politiske parti og deres holdning til vindkraft.