To år har gått siden Høyesterett konkluderte med at menneskerettighetene brytes på Fosen. Foto: Beaska Niillas

Hvor går terskelen?

Fosensaken viser at regjeringen prioriterer vindindustri fremfor samisk reindrift, på […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

20. oktober 2023

Del:

Fosensaken viser at regjeringen prioriterer vindindustri fremfor samisk reindrift, på tvers av loven. Stortingsflertallet ser ut til å tåle det inderlig vel. Hvor går egentlig grensen for hva vi kan akseptere av menneskerettighetsbrudd?

Tekst: Mattis Danielsen


Så…Hvor mange høyesterettsdommer må til, når det ikke holder med én?

Hvor i huleste går den fordømte terskelen, for at et pågående menneskerettighetsbrudd…
..IKKE aksepteres?
Av regjeringen
Stortinget.
Av deg og meg.

Er vi for få..?
For små..?
For annerledes?

Ikke norsk nok?
For norsk?
Ikke økonomisk relevante?
For gammeldags?
For moderne?

Må det være blod på bordet?
Tap av liv og helse?
Ett liv, to…femten?

Må man miste sin kultur- og identitetsbærende næring helt, delvis, 1/5 del?
For hvor mange må det så ha konsekvenser?
Åtte familier?
Ti?
Hundre?

Det eneste regjeringen kan love; er at de i praksis ikke har til hensikt å reparere menneskerettighetsbruddet, på samenes premisser.

Neste gang.
Angår det kanskje deg.

Så hvor går terskelen?