Det er grunn til å tro at langt over 500 fugler ble drept eller lemlestet av de åtte turbinene på Haramsøya i løpet av 2022. Kartdesign: Bård S. Solem

Hvor mange fugler ble drept på Haramsøya i 2022?

Ble over 500 fugler lemlestet og drept på Haramsøya i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. mai 2023

Del:

Ble over 500 fugler lemlestet og drept på Haramsøya i 2022? 65 fuglekadaver ble registrert ved turbinene på Haramsøya, men hvor høye er mørketallene?

Tekst: Bård S. Solem


I perioden 15. mars til 15. oktober 2022 ble det gjennomført kadaversøk med hund hver fjortende dag innenfor en radius på 100 meter ved hver av de åtte vindturbinene på Haramsøya. Hvor mange av de faktisk skadde og drepte fuglene som ble funnet er uvisst. Mørketallene er åpenbart store.

Basert på informasjon i en rapport fra rådgivningsselskapet Rambøll fra februar 2023, er det grunn til å tro at det reelle antallet drepte fugler i 2022 kan komme opp mot 400. I tillegg vil det være en god del fugler som blir lemlestet. Disse kan være i stand til å krabbe ut av søksområdet som strekker seg 100 meter ut fra turbinene.

I rapporten fremgår det at 25 % av utlagte testfugler forsvant etter 2-4 dager. Rundt 14 dager etter utlegg var omtrent alle testfuglene forsvunnet. Mest sannsynlig ble disse tatt av åtseletere. Forsvinningsraten viser at flere fuglekadaver vil være borte når søkene ikke foretas oftere enn hver fjortende dag.

 

Forsvinningsraten viser at flere fuglekadaver vil være borte når søkene ikke foretas oftere enn hver fjortende dag.

Søkshundene er effektive. De fant omtrent 55 % av testfuglene som ble lagt ut i terrenget. Rapporten oppgir derfor en funnprosent på 55 % og bekrefter derfor at det vil være et betydelig antall fuglekadaver som ikke blir funnet. 45 % av de drepte fuglene blir aldri funnet og inngår derfor ikke i statistikken. Turbinene sto stille i fem uker i mai og juni. Det ble ikke gjort kadaverfunn i de ukene turbinene sto stille. Rapporten viser hvor mange døde fuglekadaver som blir funnet innenfor søksområdet. Hvor mange lemlestede fugler klarer å karre seg utenfor søksområdet på 100 m avstand til turbinene? Dette blir ikke vurdert i rapporten.

La oss gjøre et grovt overslag: Det ble funnet 65 fuglekavader i løpet av søksperioden på 30 uker. Turbinene sto stille i 5 uker. Hvis de ikke var tatt ut av drift, ville antallet kadaver mest sannsynlig økt til 78 i løpet av søksperioden. Kun 85 % av arealet innenfor en radius på 100 meter ble gjennomsøkt fordi det ikke ble tillatt søk på dyrket mark mer enn 20 meter fra veien. Noen skrenter var også utilgjengelige for søk. Dette øker antall sannsynlige kadaver til 92 innenfor en teoretisk avstand på 100 meter. Funnprosenten på 55 % tilsier at det mest sannsynlig lå 167 fuglekadaver innenfor en radius på 100 m fra turbinene. 45 % av disse ble ikke funnet under søk med hund.

 

På Haramsøya er det observert 46 rødlistede fuglearter. 14-16 rødlistede arter hekker på fjellet.

Forsvinningsraten oppgis i rapporten til 25 % etter 2-4 dager og bortimot 100 % etter 14 dager. Det tilsier at omtrent 50 % av kadavrene forsvant før det ble gjennomført søk. Det betyr at omtrent 335 fuglekadaver havnet under turbinene innenfor 100 m avstand i løpet av 30 ukene i sommerhalvåret. Hvis vi antar at det også drepes 20 % i de resterende 22 ukene av året kan antall drepte fugler være omtrent 400 i løpet av 2022. Hvor mange fugler blir skadet og lemlestet i tillegg? De vil mest sannsynlig karre seg i sikkerhet, med brukket vinge, utenfor 100 meter avstand til turbinene og aldri bli funnet – annet enn av åtseletere. Det er grunn til å tro at langt over 500 fugler ble drept eller lemlestet av de åtte turbinene på Haramsøya i løpet av 2022.

På Haramsøya er det observert 46 rødlistede fuglearter. 14-16 rødlistede arter hekker på fjellet. Sanglerka er en av dem. Aksjonsgruppa på Haramsøya fant en drept sanglerke ved den syvende turbinen (T7) 5. april. Ved den femte turbinen (T5) fant de en drept sanglerke 6. april. Det er blitt stille på Haramsøya. Også flaggermusbestanden på Haramsøya er truet. Det er foreløpig ikke foretatt søk etter drepte flaggermus. Erfaringene viser at flaggermus tiltrekkes av infralyden fra turbinene som sveiper helt ned mot seks meter over terrenget.

Takk til Aksjonsgruppa ved Haramsøya som ufortrødent dokumenter og samler bevis på den ugjerningen som foregår, enten det er registrering av iskast på vinteren eller drepte fugler på sommeren. Arbeidet dere gjør er svært viktig.


Nye innlegg