Hvorfor skal Norge, som står for kun 8 promille av Googles databruk, stå for 25 prosent av det framtidige kraftforbruket til datagiganten? Foto: Motvind Norge

Hvor skal all kraften Google trenger i Skien komme fra? 

Ferdig utbygd vil dette ene datasenteret til Google i Skien […]

Forfatter:

Gaute Grøtta Grav

Kategorier:

Publisert:

21. februar 2024

Del:

Ferdig utbygd vil dette ene datasenteret til Google i Skien ta mer elektrisk kraft enn samtlige husholdninger i de tre baltiske landene. Ved siden av Google sitt datasenter i Skien, fortsetter man å bygge Morrow batterifabrikk i Arendal. De to sentrene alene tar mer strøm enn samtlige husholdninger i hele Danmark.

Tekst: Gaute Grøtta Grav, leder for informasjon og kommunikasjon i Motvind Norge


Du kan lese resten av saken under videovinduet.


Det er spesielt å høre hvordan datasenteret på Gromstul i Skien er solgt inn, med Google som «merkevare», og arbeidsplasser, digitalisering, og ikke minst uforpliktende ord som «unike muligheter».

Ferdig utbygd vil Googles datasenter trenge 860 MW – hele tiden. Det lar seg ikke løse med uregulerbar kraft som vindkraft eller solceller – de vil måtte bruke en stabil ressurs som vannkraft. Men så seint som i forfjor var det en stram forsyningssituasjon i området, men knusktørre elver og vassdrag.

Forstår Aasland hva han krever?

«Skien har ekstra ansvar for å sikre Google fornybar energi», sa Terje Aasland til NRK 9. februar.

La oss sjekke realiteten i det som Terje Aasland sier – er han virkelig klar over hva han forlanger? For skal du bruke vind- eller solkraft, krever det areal.

Hvis Skien skal løse energibehovet med vindkraft, 7,5 TWh, må de etablere 470 turbiner av de største som er montert i Norge – innenfor kommunegrensene sine. 470 turbiner, hver av dem på 5,6 MW med en rotordiameter på 162 meter og en totalhøyde på 200 meter. Den typiske støysonen på 45 dB(A)Lden – som gjør det ulovlig med bolig eller fritidsbebyggelse – vil gjøre hele kommunen ubeboelig hvis dette skal gjennomføres. 375 km med anleggsveier, oppstillingsplasser, skjæringer og fyllinger og nedbygging av myr og skog. Det går ikke.

Kanskje Skien heller vil prøve seg med solkraft – det støyer jo ikke – bortsett fra trafoene da… 75 km2 med solceller vil da være nødvendig for å produsere 7,5 TWh årlig. Det er 75 millioner m2 – eller tilsvarende 1 million eneboliger med sørvendte saltak. Det går ikke.

Skien kan kanskje forsøke seg med hybridkraft og kombinere sol- og vindkraft. Men av og til skinner ikke sola og det er vindstille. Da må Skien etablere utvekslingskabler til nabokommunene eller kontinentet for å sikre kraftforsyningen til Googles datasenter. De er avhengig av dønn stabil kraft på 50 Hz året rundt – hvert eneste millisekund.

På natta skinner ikke sola – det er vi sikre på – og da er det ingen produksjon fra solcellene. Og på et tidspunkt i 2022 var vindkraftproduksjonen i hele Norge under 1 promille av installert effekt. For av og til er det vindstille i hele landet – og da hjelper det ikke å installere flere vindkraftanlegg. Blåser det ikke så er det bom stopp.

Ikke hjelper det å spørre nabokommunene Bamble eller Porsgrunn heller. De har planer om industrietablering som trenger 4 ganger mere kraft enn Googles datasenter! I følge Sverre Gotaas i Herøya industripark skal Bamble kommune utvikle industriområdet Frier Vest som ønsker 15 TWh kraft og Porsgrunn skal elektrifisere og videreutvikle Herøya som ønsker 14 TWh fornybar kraft.

Regnestykket går ikke opp.

Norge har egentlig nok kraft

Her til lands har vi vært i en særstilling i verdenssammenheng. Vi har egentlig mer enn nok kraft. Men når man setter i gang slike Google-prosjekter, og sender strømmen vår ut av landet i store kabler, blir det selvfølgelig knapphet til slutt.

Googles globale kraftforbruk i 2022 var 22 TWh og økte sannsynligvis til 25 TWh i 2023.

I Skien ønsker de på sikt å bruke 7,5 TWh. Det er 5 % av alt vannkraft som blir produsert i Norge. Hvorfor skal Norge, som står for kun 8 promille av Googles databruk, stå for 25 prosent av det framtidige kraftforbruket til datagiganten?

Og hvor mye norsk natur skal vi ofre for maks 100 arbeidsplasser i Skien?Research og illustrasjoner: Eivind Salen og Bård Solem

Du kan lese mer om både vindkraft og norsk energipolitikk på feilspor hos Facebookprofilene til Eivind Salen, Bård Solem og Motvind Norge. Linker til dem finner du under her:

https://www.facebook.com/eisalen

https://www.facebook.com/bssolem

https://www.facebook.com/motvindnorge