Tage Vedal, Øyfjellet

«Ikke misbruk ordet solidaritet!»

Samiske reindriftsutøvere fikk 4. juni 2020 pålegg fra politiet om […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

28. august 2022

Del:

Samiske reindriftsutøvere fikk 4. juni 2020 pålegg fra politiet om å fjerne seg fra Øyfjellet. Representanter for vindindustrien påberoper seg å være solidariske, samtidig som lovbeskyttede samiske rettigheter bokstavelig talt valses over. Foto: Tage Vedal


Tekst: Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Solidaritetsbegrepet misbrukes av aktører i kraftbransjen, mener Hogne Hongset. Nå ber han dem slutte med det.

Energipolitikk er i dag på toppen av agendaen. Både for folk flest, for næringslivet og for våre politikere. De siste skal vise vei og ta oss ut av den krisen vi er kommet i. Da må de holde tunga rett i munnen, og ikke la seg forlede til å spille den melodien en kommersiell kraftbransje ønsker. Og den bransjen misbruker begrepet solidaritet!

[Politikere] må ikke la seg forlede til å spille den melodien en kommersiell kraftbransje ønsker.

Solidaritet er et kjernebegrep i arbeiderbevegelsens ideologi og historie. Det defineres gjerne slik: «Samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer.» Dette begrepet forsøkes nå brukt av aktører for å fremme sine kommersielle interesser. Slutt med det!

Vi har ingen kraftkrise i landet vårt. Vi trenger heller ikke å få det, om vi steller oss mer fornuftig enn vi har gjort de senere årene. Det vi har er en strømpriskrise. Den har ingen relasjon til forhold i vårt land, men er importert gjennom langt mer omfattende utenlandsforbindelser enn det vi trenger for å ha full forsyningssikkerhet. De to siste kablene, til Tyskland og England, har mer enn fordoblet vår kapasitet mot høyprisområdene på kontinentet og i Storbritannia. De kablene er drevet fram etter ønske fra kraftbransjen, og bygd av statsforetaket Statnett.

De to siste kablene, til Tyskland og England, har mer enn fordoblet vår kapasitet mot høyprisområdene på kontinentet og i Storbritannia.

Gjennom overdimensjonerte utenlandsforbindelser importerer vi nå strømpriser som ingen hadde tenkt mulig i vårt land, og som sør i landet vårt ligger skyhøyt over det det koster å produsere strømmen. Husholdninger må få strømstøtte for å klare hverdagen, bedrifter permitterer og stenger ned. Noen går konkurs. Dette skjer i vannkraftlandet Norge, og det skjer nå.

Så går kraftbransjens folk i spissen for å hevde at dette også må få fortsette,- i solidaritet med Europa, og spesielt med Ukraina! Uvettige kommentarer på sosiale medier om å «kutte kabler» osv, brukes så til å hevde at de som nå reagerer mot de skyhøye strømprisene, de er ikke solidariske. Det er rått misbruk av et begrep som skal være reservert for helt andre sammenhenger enn for å begrunne en politikk som sender familier på sosialen og bedrifter til skifteretten!

Ingen seriøse aktører vil «kutte kabler», slutte å utveksle strøm med andre land eller slutte å eksportere det overskuddet vi har! Det folk nå reagerer på, med rette, er at vi skal importere et prisnivå som har katastrofale konsekvenser her i landet. Det hjelper hverken ukrainere eller tyskere, franskmenn eller italienere at nordmenn kveles av høye strømpriser!

Det folk nå reagerer på, med rette, er at vi skal importere et prisnivå som har katastrofale konsekvenser her i landet.

For selvsagt skal vi fortsette å utveksle strøm med naboland, like selvsagt som vi skal eksportere overskudd når vi har det. Men vi må nå adressere hovedproblemet, og det er prismekanismene som styrer strømprisene. For de mekanismene er gått ut på dato. Rett og slett. Det som fungerte godt i mange år, klarer ikke å takle den krisen vi nå er inne i. Da må vi gjøre noe med systemet, ikke bare forordne krisehjelp. Vi kan rett og slett ikke klientifisere både folk og bedrifter til evig tid. 

Vi kan rett og slett ikke klientifisere både folk og bedrifter til evig tid. 

Dessverre har en del av våre politikere svelget kraftbransjens argumentasjon, og deltar i misbruket av solidaritetsbegrepet. Ta et godt råd: Slutt med det. Begynn i stedet å arbeide med langsiktige løsninger, og det så fort som mulig. Det må til om vi skal få tilbake strømpriser som er normale i Norge, og som vil gjenskape det konkurransefortrinnet som var kjennetegnet for norsk energipolitikk i årtier.

Og den langsiktige løsningen for å få strømprisene ned ligger ikke i å produsere mer strøm, som kraftbransjen forteller oss. Løsningen ligger i å endre prismekanismene. Det hjelper ikke å fylle mer vann i et kar der bunnen er slått ut!


Teksten ble først publisert her.

Nye innlegg