jan-kristensen-ordforer-lyndal

Ingen vindkraft her! Ordfører Jan Kristensen i Lyngdal i spissen for ordfører opprør

Krav om at videre planlegging av vindkraftprosjekt på land i våre kommuner nå må stoppes, og ber om at konsesjoner nå avslås som følge av lokale vedtak om klart NEI til vindkraftutbygging på land i våres kommuner.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. mai 2020

Del:

Att: Landets ordførere/ fylkesordførere/ fylkesmenn

Krav om at videre planlegging av vindkraftprosjekt på land i våre kommuner nå må stoppes, og ber om at konsesjoner nå avslås som følge av lokale vedtak om klart NEI til vindkraftutbygging på land i våres kommuner.

Samtlige kommuner som her er listet opp, ber nå statsråden legge vekt på de lokalpolitiske vedtakene som kommunene har fattet MOT vindkraftutbygging på land i egen kommune. KS – landsting vedtok enstemmig at Vindkraftutbygging må være avklart gjennom kommuneplan, og at reglene i plan- og bygningsloven for arealplanlegging må følges.

Det bekreftes med dette at ingen av kommunene her ønsker vindkraft på land i sine områder.

Til tross for lokale politiske vedtak, erfarer vi at utbyggere fremdeles holder på med sine posisjoneringer og arbeide for å etablere vindkraftprosjekt innenfor våre kommunegrenser. Flere kommuner opplever at selskap fremdeles sender melding til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om planer for vindkraftverk på land i ulike områder.

Ingen av oss ønsker ny aktivitet fra vindkraftutbyggere i våre kommuner. Vi ber derfor om at våre demokratisk fattede vedtak blir respektert, og at disse legges til grunn for videre forvaltning av vindkraftsaker i våre områder/kommuner.

Vi krever derfor at statsråden umiddelbart griper inn og stopper all videre planlegging av nye vindkraftprosjekt i våre områder/kommuner.

I forkant av Stortingets behandling av St. meldingen for vindkraft før sommeren, ber vi derfor om en snarlig tilbakemelding på om statsråden vil ta kommunenes krav til følge, og ser derfor frem til en ryddig og respektfull oppfølging av våre krav.

Med vennlig hilsen
Ordførerne i – …

Som ordfører i Lyngdal kommune, og med et enstemmig kommunestyre i ryggen bestående av 7 ulike partier, sender jeg ut dette til landets kommuner ved politiske ledere på nytt, og ber om støtte i denne viktige og prinsipielle saken.

Oppropet som 35 ordførere sendte 20.desember 2019 er enda ikke besvart fra OED, så håper derfor at vi blir mange flere som ønsker å signere dette oppropet.

Norske kommuner som ikke ønsker en vindkraftutbygging i sin kommune, er utfra regelverket nå fullstendig overkjørt av utbyggere, NVE og i siste instans OED.

Her er lokaldemokratiet satt til side, når norske vindkraftparker blir etablert med hjemmel i energiloven, fremfor at disse gigantanleggene skulle vært underlagt vanlig saksbehandling etter Plan og bygningsloven.

I tillegg vil utbyggere og «profitt aktører» i dette markedet i mange tilfeller selge seg ut av disse vindparkene og dette gjør at styringen derfor ikke blir på norske hender, og kan bidra på lik linje som vannkraften har gjort i flere generasjoner.

Lokale grender og familieforhold settes på spill, og dette setter store spor i lokalsamfunn og bygdene. I tillegg til de enorme inngrep selve utbyggingen gjør, kjenner vi lite til de langsiktige skadene og påkjenning på norsk natur.

Jeg kritiserer ikke de kommuner som med sine folkevalgte har gått inn for utbygging i egen kommune, men ønsker først å fremst en lovendring utfra at dette bør være en kommunal styringsrett etter plan- og bygningsloven.

Kommunene fra Agder i sør og nordover langs hele kysten er sterkest berørt av disse store vindkraftanleggene i «uberørt natur», men håper også at flere kommuner vil være en støtte og stille seg bak et slikt opprop, som vil bli adressert til OED v/ statsråden med kopi til NVE og KS.

Setter en dato for tilbakemelding for støtte til ‪30. mai 2020‬, (som vil bli videresendt til OED med kopi til NVE og KS ‪den 31. mai 2020‬)


Med vennlig hilsen Jan Kristensen Mobil: ‪+47 95559950‬

Nye innlegg