Innsamling for Haramsøya

10.6.2021: «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har besluttet i dag at de ikke anker saken videre.  Innsamlingen avsluttes. Innbetalte midler går som forutsatt til Motvind Norges videre arbeid mot vindkraft.

Det er i dag satt i gang to innsamlingsaksjoner til Haramsøya. Vi gjør det vi kan for å få penger til ankesaken.

Vi trenger hjelp. Som kjent er Haramsøya-saken nå prøvd for Sunnmøre tingrett, med negativt resultat. Tidligere er anleggsarbeidet søkt stanset gjennom en sak om midlertidig forføyning for samme tingrett. Også den med negativt resultat. Styret i Nei til vindkraftverk på Haramsøy står nå i en situasjon der de må bestemme om de skal ta saken videre i rettssystemet ved å anke dommen til lagmannsretten. Tiden spiller mot dem og de vil være helt avhengig av økonomisk støtte fra medlemmene i Motvind Norge og andre støttespillere for å kunne ta avgjørelsen. Den må tas innen førstkommende helg er omme. Vi har bare dager.

«Nei til vindkraftverk på Haramsøya» sin Spleis Motvind Norges Spons (Benytt denne om du ønsker skattefradrag)