Jan Egil Eilertsen, turbinavfall, 29.03.22

Innstilling til nytt styre i Motvind Norge

Motvind Norges første landsmøte gikk av stabelen på Frøya i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

31. mars 2022

Del:

Motvind Norges første landsmøte gikk av stabelen på Frøya i 2019. Allerede nå begynner avfallet å hope seg opp, slik organisasjonen helt fra starten har advart myndighetene om. Foto: Jan-Egil Eilertsen


Motvind Norges landsmøte avholdes i år i Tysvær 2. og 3. april, og i denne forbindelse skal det velges et nytt styre. Etter vedtektene kan styret ha minimum syv og maksimum tretten medlemmer. Valgkomiteen (Sveinulf Vågene, Hans Anton Grønskag, Siri Fjeseth og Fredric Møllerop) anbefaler i år, som i fjor, at styret har syv faste medlemmer og tre vararepresentanter. Hensikten er å sikre god regional dekning uten at organisasjonen blir for tungrodd. Valgkomiteen ser dagens styre som velfungerende og ønsker derfor å gjøre kun små endringer. Styreleder Eivind Salen går av, og Hildegunn Hervik Flengstad er foreslått som arvtager i denne rollen. Vårt yngste styremedlem, Hedda Skår Indrebø, har dessverre måttet trekke seg på grunn av mye skolearbeid. Til å erstatte henne har valgkomiteen funnet en annen ung naturverner som har markert seg: Gils Rooker. Videre er Benn Larsen innstilt som erstatter for Asle Hindenes. Hindenes går av etter to år som vararepresentant. Motvind Norge ønsker å takke Eivind Salen, Hedda Skår Indrebø og Asle Hindenes for solid arbeid.

Det er viktig at Motvind Norges medlemmer har kjennskap til personer som kan komme til å sitte i det nye styret etter valget. Vi velger derfor å presentere de foreslåtte kandidatene i det følgende:

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Navn Født Bosted Fylke / Rolle Velges for periode Funksjon
Hildegunn Hervik Flengstad 1975 Hervik Rogaland 1 år styreleder
John Sveinung Fiskvik 1948 Rendalen Innlandet 1 år til medlem
Merete Liberg 1966 Mo i Rana Nordland 1 år til medlem
Inge Even Danielsen 1960 Røros Samisk 2 år til medlem
Torbjørn Lindseth 1957 Flatanger Trøndelag 1 år igjen medlem
Petter Johan Holth 1955 Bærum/Odal Viken 1 år igjen medlem
Gils Rooker 2002 Frøya Ung 2 år medlem
           
Benn Larsen 1955 Tana Troms&Finnmark 2 år varamedlem
Helge Nicolaisen 1969 Lakselv Troms&Finnmark 1 år til varamedlem
Kaja Runde 1956 Runde Møre og Romsdal 1 år igjen varamedlem

Hildegunn Hervik Flengstad innstilles som ny styreleder. Hun har to års erfaring fra Motvind Norges styre og er leder i «Nei til vindkraft i Tysvær». Hervik Flengstad er landskjent for sin kamp mot Tysvær vindkraftverk. Som nabo til anlegget har hun førstehånds kjennskap til alle ulempene. Hervik Flengstad har 27 års erfaring fra barne- og ungdomsskolen, hvor hun blant annet har jobbet med ledelse. Hun har markert seg med et brennende engasjement for saken.

 

 

John Fiskvik er per i dag nestleder i Motvind Norge, og valgkomiteen anbefaler at han fortsetter i denne rollen når nytt styre konstitueres. Fiskvik er leder i Motvind Innlandet, leder i Rendalen næringsforening samt innehar en rekke andre styreverv i både lag, foreninger og selskaper. Han har hatt en rekke tillitsverv og lederposisjoner i en rekke organisasjoner. Fiskvik har vist seg som en lyttende og raus lederskikkelse i organisasjonen.

 

 

Gils Rooker innstilles som nytt medlem i styret. Rooker har engasjert seg aktivt i vindkraftmotstanden på Frøya. Han er nitten år og studerer nå for å bli lettmatros på skoleskipet Danmark. Fra skipet har han sett på nært hold hvordan store deler av kysten ødelegges av vindindustri. Sin unge alder til tross, har Gils allerede rukket å markere seg som en uredd naturvernstemme.

 

 

Benn Larsen fra Finnmark innstilles som varamedlem. Han er medlem i Motvind Nord-Vuostebiegga Davvin og Folkeaksjonen mot Davvi Vindkraftverk. Larsen har erfaring fra en rekke organisasjoner, blant annet fra Tanavassdragets Fiskeforvaltning og Tana Senterparti. Han er en dedikert naturverner som, i tillegg til å kjempe mot vindindustrien, brenner for å ta vare på laksefiskekulturen i Tanavassdraget.

 

 

Eivind Salen vil på årsmøtet fratre rollen som styreleder, en rolle han har hatt siden organisasjonens oppstart i 2019. Salen har vært en sterk fanebærer for saken vår i offentligheten. I tillegg har han reist land og strand rundt for å sette seg grundig inn i vindkraftutbygging over hele landet. Selv om det noen ganger har stormet rundt ham, har Salen stått støtt ved roret. Heldigvis vil han fortsette sitt arbeid for organisasjonen, i nye roller.

 

 

Hedda Skår Indrebø har gjort en strålende innsats som ung representant i organisasjonen. For å kunne konsentrere seg enda bedre om skolearbeidet har hun nå valgt å trekke seg, og dette har vi full forståelse for. Vi gleder oss til å følge med på henne videre.

 

 

Asle Hindenes er en svært kunnskapsrik person med spisskompetanse innen økonomi. Dessverre tar han ikke gjenvalg som varamedlem.

 

 

 


Takk til Eivind Salen, Hedda Skår Indrebø og Asle Hindenes for svært godt utført arbeid for Motvind Norge!