Foto fra Motvindfestivalen 2022, Anita Haukås Oppedal

Etterlyser ekte og ærlig dialog

Annemor Ekeland (t.v.) og Anita Haukås Oppedal deltok begge på […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

12. august 2022

Del:

Annemor Ekeland (t.v.) og Anita Haukås Oppedal deltok begge på Motvindfestivalen 2022, som gikk av stabelen 9. og 10. august i Haugesund, parallelt med kraftbransjens arrangement Energirikekonferansen. Foto: Privat.

Fra podiet i Energirikekonferansen ble deltagere ved Motvindfestivalen omtalt på en nedsettende måte, til latter og humring fra salen. Anita Haukås Oppedal etterlyser ekte og ærlig dialog.


Tekst: Anita Haukås Oppedal, Motvind Norge-medlem


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Jeg er glad for at jeg reiste til Haugesund, til Motvindfestivalen (MF). Det skulle mange flere ha gjort. Vi fikk to hele dager fylt med energifaglige forelesninger på høyskolen og appeller på torget foran Festiviteten. På Festiviteten rett over gaten foregikk samtidig Energirikekonferansen (EK) – ikke et tilfeldig sammentreff. Motvind Tysvær hadde fylt torget med bannere og satt opp Speakers Corner til appeller. Der var bålpanne, saueskinn og serveringstelt med gratis kaffe og vafler. Vi var godt synlige og hørbare for energibransjens folk og toppolitikerne når de kom ut i pausene sine, uten å være for påtrengende i mine øyne.

Noen av dem som deltok på Energirikekonferansen, tok turen over gaten og holdt innlegg på vårt arrangement. Blant annet Ingrid Fiskaa fra SV, Are Tomasgard fra LO og Stein Lier Hansen fra Norsk Industri. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tok seg tid til å snakke med Motvind Tysvær, og lovet å komme på besøk for å se med egne øyne hvordan konsekvensene for naboer av et vindkraftanlegg kan være. I tillegg var representanter fra Motvind Norge (Hogne Hongset) og Nei til EU (Amina Ødegård Prestbakk) deltagere på Energirikekonferansen, og ga oss en oppsummering derfra. Takk til SV og Rødt, de politiske partiene som deltok på vårt arrangement med appeller (Sofie Marhaug, Ingrid Fiskaa og Birgit Oline Kjerstad) og deltagelse begge dager. Flere organisasjoner deltok og holdt innlegg, blant annet Nei til Vindkraft i Kvinnherad, Norges Miljøvernforbund og Nei til EU. Full oversikt har jeg dessverre ikke.

Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge, og Arnfinn Nilsen, som jobber for Norges Miljøvernforbund, deltok begge på Motvindfestivalen i Haugesund 9. og 10. august. Foto: Annemor Ekeland

Deltagere på Motvindfestivalen 2022. Fra venstre: Eivind Salen, Birgit Oline Kjerstad, Ingrid Fiskaa og Astrid Døssland. Foto: Annemor Ekeland

Det er synd at vi som representerer ulike syn i kraftpolitikken, ikke i større grad kan samles på en felles arena. Flere av de faglige temaene på MF var ikke tema på EK, og sikkert motsatt. Hvordan skal vi komme frem til en mindre konfliktfylt kraftpolitikk hvis vi ikke lytter til hverandres innspill? I Motvind Norge mener vi at energipolitikken i størst mulig grad skal foregå på naturens premisser. Vi ønsker å finne løsninger som ikke innebærer nye, store naturinngrep. Vi mener at alternativene finnes og har levert en energimelding som beskriver dette.

Hvordan skal vi komme frem til en mindre konfliktfylt kraftpolitikk hvis vi ikke lytter til hverandres innspill?

På begge sider av torget var havvind tema. Vårt inntrykk er at representanter for energibransjen, og en del politikere, vil ha utviklet havvind så raskt at kunnskapen umulig kan komme tidsnok. Hva skjer dersom kunnskapsinnhentingen viser at de tok feil? Hva skjer når vi har brukt milliarder på å bygge ut? Inngrepene til havs kan i større grad reverseres enn på land – men det kommer ikke til å skje selv om kunnskapsinnhenting viser at naturen tar skade. Selv ikke en høyesterettsdom som viser brudd på urfolks rettigheter på Fosen, er nok til at et vindkraftanlegg stanses. Politikerne sier rett ut at de ønsker at anlegget skal bli stående, og dette sier de før deres egen evaluering av dommen er ferdig.

Selv ikke en høyesterettsdom som viser brudd på urfolks rettigheter på Fosen, er nok til at et vindkraftanlegg stanses.

Kunnskap er viktig. Dialog er viktig. Ekte og ærlig dialog, hvor begge parter gjør alt de kan for å forklare sine synspunkter slik at motparten forstår den andres argumenter. Noen ganger kan dette bidra til en ny retning, andre ganger blir man ikke enige. Respekten må være gjensidig. Når jeg ser meg nødt til å poengtere dette, skyldes det at vi fikk informasjon om at flere innledere på Energirikekonferansen omtalte oss som «tullingene der ute», til latter og humring fra salen. Det var ingen som korrigerte eller tok til motmæle. Det er svært ubehagelig å bli omtalt på denne måten av mennesker med både politisk og økonomisk makt. I salen satt politiske ministere, LO-representanter samt representanter for store deler av energibransjen.

Dialog er viktig. Ekte og ærlig dialog, hvor begge parter gjør alt de kan for å forklare sine synspunkter slik at motparten forstår den andres argumenter.

Det er sikkert noen av dem som deltok på Energirikekonferansen, som tidligere har mottatt ubehagelige meldinger fra enkeltpersoner som er uenige, frustrerte, sinte. Dersom meldingen ikke er direkte truende eller totalt usaklig, så mener jeg at folk i maktposisjoner skal tåle en del. Hvis det er talspersoner fra våre organisasjoner (som Motvind Norge) som opptrer usaklig, så håper jeg at dette tas opp med oss slik at vi kan gripe tak i det internt. Jeg vet ikke hva som er motivasjonen eller hensikten ved å bruke podiet på Energirikekonferansen til å snakke nedlatende om oss som stod utenfor. Jeg kan ikke akseptere at jeg blir omtalt som en «tulling» på denne måten – uten å kunne vise dem som hørte på hvem jeg er og hva jeg står for.

Jeg vet ikke hva som er motivasjonen eller hensikten ved å bruke podiet på Energirikekonferansen til å snakke nedlatende om oss som stod utenfor.

Min oppfordring til dem som var tilstede på Energirikekonferansen, er å ta avstand fra måten vi ble omtalt på. Jeg oppfordrer også arrangøren av konferansen til å invitere innledere som representere ulike syn til neste år, og til at det åpnes opp for spørsmål og diskusjoner på konferansen. Prisen er dessverre satt så høyt (4500,-) at det i praksis hindrer mange fra å delta og få innblikk i hvilke tanker viktige personer har om kraft og energi. Kanskje det kan være en idé å gi noen plasser til sterkt redusert pris slik at flere får en mulighet til å delta?

Min oppfordring til dem som var tilstede på Energirikekonferansen er å ta avstand fra måten vi ble omtalt på.

En tilføyelse til slutt: Vi forstår at Energirikekonferansen er et bransjearrangement hvor enkelte næringer med særlige interesser er målgruppen. Jeg tenker at politikere og LO har et ekstra stort ansvar for å forstå dette og innhente informasjon og kunnskap fra andre som også påvirkes av energibransjens prioriteringer. Vær aktive og kom oss i møte. Be om innspill og ta dem med i det store bildet.

Vær aktive og kom oss i møte. Be om innspill og ta dem med i det store bildet.


Innlegget ble først publisert her.

Nye innlegg