crypto-blog-featured-image1

Innvendingane som vart tekne av vinden

Meir enn eitt av fire vindkraftverk som alt er vedtekne, har […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

22. november 2019

Del:

Meir enn eitt av fire vindkraftverk som alt er vedtekne, har fått konsesjon trass i sterke faglege råd og frårådingar frå offentlege organ. Omsynet til naturmangfald og truga artar har måtta vike.

Av: Eva Aalberg Undheim
Dag og Tid 22.11.2019

Utbygging av vindkraft har hatt sterk politisk medvind i Noreg. I 1999 vart det sett mål om å nå ein årleg vindkraftproduksjon på 3 TWh innan 2010. I 2010 vart målet auka til 13,2 TWh innan 2021. Satsinga har ført til at det i dag er gjeve konsesjon til over 80 vindkraftprosjekt på land, i tillegg til nokre testanlegg.

Les hele saken på Dag og Tid