oyfjellet-galleri-10

Jillen-Njaarke versus Eolus Vind og Øyfjellet Wind AS i Oslo Tinghus

Reindriftsloven §22 slår fast retten til å uhindret å kunne flytte med rein og til å ha faste flytteleier, og en grunnleggende del av reindriftsretten.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. september 2020

Del:

Foto: Trond Erik Vollen

Reindriftsloven §22 slår fast retten til å uhindret å kunne flytte med rein og til å ha faste flytteleier, og en grunnleggende del av reindriftsretten. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har gått til søksmål mot det svenske selskapet Eolus Vind og Øyfjellet Wind AS med krav om umiddelbar stans i anleggsarbeidene, begrunnet i at utbyggingen permanent vil ødelegge for reindrift i området med stenging av flytteleier og brudd på konsesjonsvilkårene.

Oslo byfogdembete, sak 20-099057
21.-24. september kl. 09:00-16:00 i Oslo Tinghus

Solidaritetsmarkering for Jillen Njaarkes krav

21. september kl. 08:30-09:00 utenfor Oslo Tinghus
Appeller: Maja Kristine Jåma fra Fovsen Njaarke og Norske Samers Riksforbund Tor-Gunnar Nystad fra Oslo Sámiid Searvi
Thorbjørn Lindseth fra Motvind Norge
Joik: Ozas med Sara Marielle Beaska Gaup og Risten Anine Gaup
Arrangør: Oslo Sámiid Searvi og Motvind Norge

Se også:

Øyfjellet vindkraftverk

Motvind mener regjeringen Solberg bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov