Sakdsokument Lillesand Utsatt frist
OED Utsatt frist Lillesand

Julehilsen fra OED til Lillesand: Med ønske om 25 vonde år

Hvem styrer Norge? Hvem styrer OED? Det er ikke regjeringen. […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

21. desember 2021

Del:

Hvem styrer Norge? Hvem styrer OED?

Det er ikke regjeringen. Det er ikke Høyesterett. Det er ikke Stortinget.

Det er sterke ord. Men sammenlignet med hva som skjer, blir ord ikke sterke nok. Det er full alarm. Alle organisasjoner, huseiere, arbeidstakerorganisasjoner, frivillighets-Norge, alle, alle må se hva som har skjedd med lederne i landet, og hva som har skjedd med medlemmene og med folket. Hvem sine interesser er det lederne tjener? Hvor står våre ansvarlige statsråder og ministre i priskrisen på strøm som har rammet landet? Hvorfor er det ikke flere arbeidstakere enn industriaksjonen som er på?

All lønnsvekst de siste årene forsvinner nå inn i økte strømpriser. Tenk på det. Og «løsningen» til regjeringen er å betale noen av pengene på det. Tenk på det. Vi var et folk med en svært velstående middelklasse, kanskje best i verden på akkurat det. Nå skal vi gjøres avhengige av almisser. Staten tar med begge hender, og gir med en finger.

I dag, fire dager før jul, på årets mørkeste dag, kom Statsforvalter i Nordland med en bekymringsmelding for reineierne i Jillen Njaarke, i Mosjøen i Nordland (se egen sak, som kommer). Den bekymrkingsmeldingen kommer OED til å forbigå i stillhet, slik de forbigikk dommen i Høyesterett 11. oktober i år, og sånn de omgjorde Stortingets enstemmige vedtak av 19. juni, i fjor.

Ingen anlegg med gyldig konsesjon skal få utsatt frist lenger enn ut året 2021. Det var meldingen fra Stortinget til Regjeringen, et enstemmig Storting. Samtlige partier var enige i det.

Men embetsverket i OED var ikke enige. De omgjorde det enstemmige vedtaket lite grann, eller «tolket det», som det heter, i de kretser. Det var mulig å få frist likevel, om visse forutsetninger var oppfylt, og man spurte. Nå har de endret det ytterligere, og gir blankofullmakt til matleverandøren ASKO til å ta den tiden de trenger på å ødelegge sørlandsidyllen på Nordbø-knuten.

For tre turbiners skyld. 0,04 TWh energiproduksjon, i et godt år.

For dette er en hel kommune, et helt nabolag, en hel landsdel, overkjørt. Bare la det synke inn, det kan skje deg, det kan skje alle. Og om vi ikke klarer å organisere oss sammen, og vise handlekraft, så kommer de til å ta Nordbøknuten, før de tar ditt nabolag også, ditt hjem, din velferd. Dette er ikke bare ord, det er dette som skjer.

Det er en håndfull byråkrater og underdirektører i energimyndighetene NVE og OED som sitter og forvalter din og min natur, din og min økonomi, ditt og mitt liv. Og de bøyer seg ikke for skiftende regjeringer, skiftende statsråder, skiftende storting, dom i Høyesterett. De gjør det fordi de kan.

Dette er alarm. Dette må stoppes. Hvis ikke blir det 25 år smerte i Lillesand, og evig ødelagt landskap.

Agder, ASKO
Utsikten fra Nordbøknuten, der de tre vindturbinene på 205 meter skal stå.

*

Vedtaktsdokumentet

Nye innlegg