soria-moria-med-eu-tekst

Kan det bli fritt fram med vindkraftanlegg enkelte steder?

Kan det bli fritt fram med vindkraftanlegg enkelte steder? Dersom […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

1. august 2022

Del:

Kan det bli fritt fram med vindkraftanlegg enkelte steder? Dersom Norge er positiv til endringene i EUs Fornybardirektiv kan det komme til å skje.

Nye vindkraftanlegg kan få såkalt forenklet hastebehandling. I EU-direktivet om endringer, som nå er på høring, legges det opp til noe de kaller «go-to-areas» (norsk oversettelse har de ikke) der et kraftanlegg kan settes i gang uten nærmere undersøkelser. Altså uten det vi i Norge kaller konsekvensutredninger. Dette står godt gjemt inne i de mange engelske sidene, men Motvind Norge har dratt det fram i flere innlegg den siste tiden. Denne saken kan man lese mer om på nettsidene til Motvind Norge.

Selve høringssaken fra Olje- og energidepartementet finner vi her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vedrorende-forslag-til-endringer-i-fornybardirektivet-energieffektiviseringsdirektivet-og-bygningsenergidirektivet/

Fristen for å si hva man mener er 22.08, og mange har allerede skrevet korte eller lengre tekster. Det gjør man ved å trykke på knappen nederst i saken hos departementet. Da kommer man til denne siden, og her kan man skrive hva man mener:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2917944/

Skriv hva du mener til OED, og få flere organisasjoner du kjenner til å skrive!

Om man er interessert i hva andre har skrevet kan man lese det på nettsiden hos OED. Det ligger allerede mange uttalelser der. Her er lenke til hvor man kan lese uttalelsene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vedrorende-forslag-til-endringer-i-fornybardirektivet-energieffektiviseringsdirektivet-og-bygningsenergidirektivet/id2917944/?expand=horingssvar

Hva mener Motvind Norge? Den fullstendige høringsuttalelsen er ikke skrevet ferdig enda. Men som vi vet er Motvind Norge dannet nettopp for å arbeide mot vindkraftutbygginger. Vindkraft er ikke en løsning på noen problemer, den skaper bare nye.

Dette er Motvind Norge, alltid: Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus, og arbeider for å avdekke, stanse eller begrense alle konsekvenser av vindkraftverk for naturen, dyrs og menneskers liv, helse og rettigheter og andre samfunns- og næringsinteresser, relevante nasjonale minoriteters samt urfolks og reindriftsnæringenes rettigheter. Motvind Norge arbeider for å sikre at areal- og energiforvaltningen/ politikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. (Teksten er sitat fra formålsparagrafen i vedtektene for Motvind Norge).