Hubroen er en av mange arter fortrenges når det bygges ut vindindustri. Foto: Alette Sandvik

Kjerkol ignorerer naturkrisen når hun ber om mer vindkraft

Kjerkol viser manglende kunnskap om naturkrisen når hun argumenterer for […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

8. juni 2024

Del:

Kjerkol viser manglende kunnskap om naturkrisen når hun argumenterer for mer vindkraftutbygging i restene av norsk natur.

Tekst: Alette Sandvik

Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ingvild Kjerkol, som er nyvalgt leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, hevder at det å bygge ut vindkraft ikke kommer i konflikt med naturverdier og at de som er mot vindkraftutbygging i inngrepsfri natur opererer med fake news. Dette er skremmende takter fra lederen i energi- og miljøkomiteen. Både internasjonal og norsk forskningen er soleklar på at arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet. Miljødirektoratet kom nylig med en rapport som viser at når det gjelder tap av natur i Norge så er det kraftutbygging som står for ca. 60 % av tapene.

Det spiller ingen rolle for naturen om det er hytter, vindkraftindustri eller motorveier som bygges. Utfallet blir reduserte og ødelagte leveområder for Norges ville dyr og planter. Det finnes en rekke rapporter som tar for seg negative konsekvenser av vindkraftutbygging for fugler. Særlig har vindkraftutbygging vist seg å ha svært negativ effekt på rovfugler, sjøfugler, hønsefugl og spurvefugl.
Det er ingen tvil om at hensynet til naturmangfold, landskap og friluftsliv i stor grad har blitt overkjørt når det gjelder norsk vindkraftutbygging.
Det er ingen tvil om at hensynet til naturmangfold, landskap og friluftsliv i stor grad har blitt overkjørt når det gjelder norsk vindkraftutbygging. Og språket har vært en betydelig del av strategien for mest mulig ukritisk utbygging. Gjennom ord som bærekraftig, grønn og klimavennlig har bransjen ikledd seg en drakt som har vært lett å kjøpe for de fleste politikere. Men la det ikke være noen tvil: det mest klimavennlige og bærekraftige vi kan gjøre er å slutte å bygge ned natur.
Kjerkol påstår at vindkraftutbyggingen skal bli mer skånsom enn det vi har sett til nå. Dette skal nemlig sikres gjennom at kommunene har fått mer makt. For det er der det er «naturlig og ønsket lokalt» at fremtidige vindkraftanlegg skal bygges. At kommunene fungerer som sikkerhetsventiler for å ta miljøhensyn vet alle som har fulgt med de siste 20 årene ikke stemmer. Det systemet vi nå har fått, der kommunene får mer i inntekt for vindkraftutbygging, vil føre til enda mer ukritisk utbygging i sårbar natur.
Gjennom ord som bærekraftig, grønn og klimavennlig har bransjen ikledd seg en drakt som har vært lett å kjøpe for de fleste politikere.
Når Kjerkol hevder at vindkraften skal bygges på grå arealer, er det en grov løgn. Det finnes ikke et eneste planlagt vindkraftanlegg i Norge som skal bygges på eksisterende industriarealer. Alle som ønsker det, kan gå inn på nettstedet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine sider og se på oversikten over planlagte vindkraftanlegg i Norge. Det bør Kjerkol også gjøre, for da vil hun se at planene innbefatter omfattende nedbygging av inngrepsfri natur. Og det er spesielt naturen i Finnmark som er under hardt press.

Kjerkols ønske om økt vindkraftutbygging i restene av norsk natur, i en tid med naturmangfoldkrise, vitner om skremmende lite kunnskap om det alvoret vi står i. De viktige rapportene fra FNs naturpanel, naturavtalen i Montreal, forskning fra inn og utland om hvor avgjørende det nå er å stanse naturtapet. 


Teksten ble først publisert på Facebook-siden til Alette Sandvik.