Kjolberget

Kjølberget vindkraftverk ulovlig igangsatt. Hva nå?

Sivilombudsmannen konstaterte 3. desember at anleggsarbeidene ved Kjølberget vindkraftverk var igangsatt etter treårsfristens utløp, og at anleggsarbeidene som pågår derfor er ulovlig.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

23. desember 2020

Del:

Av Bård S. Solem og Ragnhild Sandøy

Sivilombudsmannen konstaterte 3. desember at anleggsarbeidene ved Kjølberget vindkraftverk var igangsatt etter treårsfristens utløp, og at anleggsarbeidene som pågår derfor er ulovlig. Ombudsmannen påpeker at Våler kommune har plikt til å følge opp ulovligheter, med mindre ulovligheten er av mindre betydning, jfr. plan- og bygningsloven §32-1.

Den avklaring som Sivilombudsmannens har gjort i denne saka, vil ha stor betydning vedr. lovligheten av  mange vindkraftanlegg. Motvind Norge regner med at feil og ulovligheter kan være tilfelle i mange av prosjektene som er igangsatt og bygd etter 2008.

Finnskogleden vil ende opp i et vindkraftverk, et industrianlegg med anleggsveger, inngrep, skyggekast og ikke minst støy, og bli uegnet til rekreasjon, jfr. gjeldende støygrenser.

Les Sivilombudsmannens begrunnelse

Våler kommune brøt loven da de godkjente …

Miljøvernforbundet krever anleggsstans til dispensasjonssaka er ferdig behandlet

Nye innlegg